Z dniem 26.10.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenie o tym samym tytule, wydane 28.03.2013 r.

Z dniem 26 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenie o tym samym tytule, wydane 28.03.2013 r. przez Ministra Gospodarki.

Nowe rozporządzenie w § 4 m.in. zobowiązuje pracodawcę do opracowania dla każdego urządzenia energetycznego instrukcję eksploatacji, zawierającą informacje niezbędne do jego bezpiecznej obsługi. W myśl § 5 rozporządzenia, pracodawca może upoważnić osobę do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Obowiązkiem pracodawcy jest również prowadzenie wykazu osób upoważnionych. Zgodnie z § 6 rozporządzenia prace eksploatacyjne mogą wykonywać jedynie osoby upoważnione przez pracodawcę. Pracodawca określa wykaz prac pomocniczych, które mogą być wykonywane przez osoby niebędące osobami uprawnionymi.

Zgodnie z § 28 rozporządzenia ustawodawca wskazał wytyczne na temat pisemnego polecenia wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych. W myśl nowych wytycznych polecenie pisemne wydaje pracodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pracodawca jako osoba prowadząca eksploatację urządzeń energetycznych może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym. Polecenie pisemne należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 90 dni od dnia zakończenia pracy.

Zgodnie z § 33 rozporządzenia, prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę.

Odsyłamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij