Jeszcze wiosną tego roku to śląskie kopalnie były ogniskami Covid-19. Dzisiaj sytuacja w śląskich zakładach górniczych jest ustabilizowana. Podjęte działania pozwoliły wygasić ogniska zakażeń i stłumić ich rozwój w kopalniach podziemnych.

Wielu górników chorobę przeszło w sposób bezobjawowy, ale nikt - ani przedsiębiorcy, ani Wyższy Urząd Górniczy wraz z jednostkami podległymi - nie lekceważy wciąż istniejącego zagrożenia. Po wcześniejszych, trudnych doświadczeniach w kopalniach jest nadal konsekwentnie utrzymywany reżim sanitarny i profilaktyka, a organy nadzoru górniczego na bieżąco, w ramach prowadzonej działalności kontrolnej, monitorują i sprawdzają wszystkie te działania oraz przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Od kwietnia br. do 18 października br. przeprowadzono w tym zakresie 923 kontrole, które obejmowały między innym:

  • sposoby realizacji procedur wprowadzonych w zakładach górniczych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2;
  • obowiązujące zasady związane z wchodzeniem i poruszaniem się po terenie zakładu górniczego pracowników własnych oraz pracowników firm zewnętrznych (m.in. w zakresie pomiaru temperatury przed wejściem na teren zakładu górniczego czy też obowiązku zasłaniania ust i nosa);
  • dostęp pracowników do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe, środki dezynfekujące);
  • skuteczność informowania pracowników o zagrożeniu i działaniach prewencyjnych - oznakowanie zakładu tablicami informacyjnymi w ww. zakresie;
  • obowiązujące zasady wyznaczenia pomieszczeń odosobnienia na wypadek stwierdzenia podwyższonej temperatury.

Ponadto Wyższy Urząd Górniczy na swojej stronie internetowej redaguje i aktualizuje specjalną podstronę zatytułowaną „COVID-19: rekomendacje, wytyczne, pomoc”, na której publikowane są najważniejsze informacje, m.in. dotyczące funkcjonowania samego urzędu w warunkach zagrożenia epidemicznego oraz raporty z kontroli zakładów górniczych w zakresie zabezpieczenia w związku z występującą pandemią.

Mając świadomość szeregu konsekwencji dla ludzi i gospodarki związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek podkreśla:

- Bezpieczeństwo pracy załóg górniczych, a co za tym idzie zdrowie i życie górników, to priorytety działalności urzędów nadzoru górniczego także w tak niestandardowych okolicznościach, jakim jest okres pandemii. Chciałbym również podkreślić, że wszystkie decyzje i wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz - przede wszystkim - służb sanitarnych traktujemy z wielką powagą. Dla całego środowiska górniczego powinny być one swego rodzaju przewodnikiem, w oparciu o który powinny być z kolei podejmowane wszelkie działania prewencyjne związane z ochroną pracowników górnictwa przed zachorowaniem na Covid-19. Mamy świadomość, że stojąc na straży przestrzegania w kopalniach ustalonych procedur przykładamy się do ochrony zdrowia nie tylko górników, ale także całego społeczeństwa oraz - co równie ważne - ograniczania skali rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2.

Źródło: WUG

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij