Z inicjatywy p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbron w dniu 25.09.2020 r. w siedzibie OIP Katowice zorganizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

Z inicjatywy p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbron w dniu 25.09.2020 r. w siedzibie OIP Katowice zorganizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii powstania NSZZ „Solidarność”. Organizatorami konkursu byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, a jego celem było popularyzowanie wiedzy na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbron uhonorowała następujących uczniów:

1 miejsce: Klaudia Leśnik z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku,

2 miejsce: Agata Janosz z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie,

3 miejsce: Paweł Jankowski z Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu,

4 miejsce: Mateusz Łaszcz z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. 

Laureatom nagrody wręczyli: p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbron wraz z współorganizatorem konkursu Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzejem Sznajderem oraz zaproszonymi gośćmi honorowymi: Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem oraz Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przekazał zaproszonym gościom okazjonalne flagi i monety z dedykowanym wzorem, upamiętniającym 40-tą rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że ramach ustawowych zadań Urzędu, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach posiada silnego sojusznika w NSZZ „Solidarność”, ponadto odczytał list Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego skierowany do uczestników konkursu, w którym złożył gratulacje Laureatom.

W wydarzeniu uczestniczyli również Duszpasterz Ludzi Pracy Ksiądz Proboszcz Ireneusz Tatura oraz Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Katowicach, Nadinspektor Pracy Katarzyna Bzdura.

Źródło i fot.: Państwowa Inspekcja Pracy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij