Przetwórstwo mięsa uważane jest za branżę szczególnie niebezpieczną ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe. Ich identyfikacja jest ważnym elementem oceny ryzyka zawodowego, co jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Nadal zdarza się, że w procesie produkcji eksploatowane są maszyny i urządzenia, które nie spełniają minimalnych wymagań bezpieczeństwa, często są w złym stanie technicznym i pozbawione urządzeń ochronnych. Dotyczy to zwłaszcza maszyn do rozdrabniania mięsa, które nie są wyposażone w pokrywy lub blokady, przez co mogą stać się przyczyną wypadków przy pracy.

W zakładach mięsnych nadal część czynności bywa wykonywanych ręcznie (załadunek surowca do maszyn, prace ręczne przy użyciu ostrych narzędzi, transport surowców i półproduktów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, mycie urządzeń i pomieszczeń). Efektem tego jest zmęczenie, a w konsekwencji brak koncentracji podczas wykonywanych prac. Stanowi to poważne zagrożenie wypadkowe.

Do niesprzyjających czynników środowiska pracy w firmach zajmujących się przetwórstwem mięsa należą niewątpliwie: hałas, brak oświetlenia dziennego w pomieszczeniach, mikroklimat zimny, duża wilgotność powietrza, a także groźne czynniki biologiczne.

Ze względu na zagrożenia występujące w masarniach i ubojniach, a także w celu ich ograniczenia, przekładającego się na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, Państwowa Inspekcja Pracy od 2019 roku prowadzi 3-letnią kampanię prewencyjno-kontrolną pn. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

Na potrzeby kampanii została przygotowana strona www.bhpnatak.pl, zawierająca materiały edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach. Na tej stronie znajdują się również informacje na temat programu prewencyjnego, który umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP. Udział w nim pomaga w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa, a także jest okazją do poprawy bezpieczeństwa pracy w firmie.

W ramach programu prewencyjnego pracodawcy z branży przetwórstwa mięsa biorą udział w bezpłatnych szkoleniach. Ich uczestnicy, oprócz specjalistycznej wiedzy, otrzymują m.in. materiały, które ułatwią ocenę stanu bezpieczeństwa i identyfikację zagrożeń w zakładzie, a także pomogą określić działania naprawcze prowadzące do eliminacji nieprawidłowości. Jedno z przekazywanych opracowań to „Masarnia i ubojnia. Lista kontrolna z komentarzem”, zawierająca wskazówki dotyczące prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady działań naprawczych charakterystycznych dla branży mięsnej.

Informacje o terminach szkoleń, a także dane kontaktowe przedstawicieli jednostek organizacyjnych PIP na terenie kraju, którzy koordynują program prewencyjny dla przedstawicieli branży mięsnej, dostępne są na stronie internetowej www.bhpnatak.pl.

Wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa mięsa zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.

Materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij