Pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka 16 czerwca 2020 r. na kolejnym zdalnym posiedzeniu zebrała się Rada Ochrony Pracy. W obradach uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami.

Wiodącym tematem posiedzenia były działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze górnictwa z uwzględnieniem COVID-19. Sytuację epidemiczną na Śląsku na tle całego kraju i działania wyspecjalizowanych służb w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2 scharakteryzował Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Podkreślił, że na Śląsku i w całym kraju udało się, jak to określił, suchą stopą przejść przez kryzys pandemiczny. „Doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, bo system był i jest przygotowany na trudne momenty” – powiedział.

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny, w Polsce zapadalność na koronawirusa to dziś średnio 77 osób na 100 tys. Na Śląsku, który jest liderem pod tym względem, takich przypadków jest ponad trzykrotnie więcej – 240. Dla epidemiologów sytuacja jest jednak korzystna, bo zachorowania występują w ogniskach. A ogniskami można zarządzać, można je kontrolować i ograniczać.

Na Śląsku doprowadzono do badań przesiewowych, odbywają się one we wszystkich kopalniach. Region intensywnie przygotowuje się do drugiej fali pandemii, poszerza bazę laboratoryjną, wspiera go cała Polska. Ponad 40 epidemiologów z kraju wspomaga obecnie powiatowe inspektoraty sanitarne w Śląskiem.

I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król szczegółowo omówił działania organów nadzoru górniczego w zakresie ograniczenia w zakładach górniczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Uznanie dla ogromnej pracy wykonywanej przez służby sanitarne i organy nadzoru górniczego na Śląsku wyraził Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Docenił skalę podejmowanych działań, bezpośrednio przekładających się na poprawę sytuacji epidemicznej w regionie.

Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Problematyka ta omawiana była na poprzednim jej posiedzeniu 12 maja br. W stanowisku zaleciła m.in. upowszechnienie ogólnych wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka narażenia na SARS-CoV-2 w miejscu pracy, z wykorzystaniem portali internetowych i mediów społecznościowych, przy aktywnym udziale organizacji pracowników i pracodawców. Opowiedziała się także za opracowaniem regulacji dotyczących pracy zdalnej, związanych z potrzebą kontrolowania przestrzegania prawa pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Źródło i fot.: PIP


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij