Profilaktyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą: wnioski wyciągnięte z badań i dobrych praktyk!

W nowym sprawozdaniu podsumowano ustalenia wieloletniego projektu EU-OSHA analizującego badania, politykę i praktyki w zakresie profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą. Projekt ten miał na celu wspierać rozwijanie strategii zwalczania tego bardzo powszechnego problemu w europejskich miejscach pracy.

W sprawozdaniu tym zidentyfikowano pewne braki na poziomie polityki i miejsc pracy, które są powodem tego, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą są wciąż poważnym problemem pomimo działań profilaktycznych. Zawarto w nim również zalecenia na temat tego, jak rozwiązać problem niedociągnięć w obecnych podejściach, przy czym za kluczowe w tym zakresie uznano: szczegółowe przepisy i wskazówki dotyczące wdrażania, skupienie się na ocenie ryzyka, profilaktykę i ergonomię, dzielenie się dobrymi praktykami i partycypację pracowników.

Dowiedz się więcej z pełnego sprawozdania i streszczenia pt. „Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: od badań do praktyki”. Jakie można wyciągnąć wnioski?

Odwiedź specjalną stronę internetową poświęconą badaniom na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

Źródło: EU-OSHA

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij