Firma MPK Pure Home odpowiada za odbiór odpadów w województwie mazowieckim i podlaskim. Po ogłoszeniu w Polsce pandemii, chcąc skutecznie chronić swoich pracowników wprowadzili program antykryzysowy. Jak on wygląda?

MPK Pure Home odpowiada za odbiór odpadów w województwie mazowieckim i podlaskim. Po ogłoszeniu w Polsce pandemii, chcąc bez przeszkód świadczyć usługi na właściwym poziomie, a równocześnie skutecznie chronić naszych pracowników, wprowadziliśmy program antykryzysowy. Program ten objął wszystkich pracowników związanych z pracą w terenie oraz osoby pracujące w administracji. Bazowaliśmy na naszym dotychczasowym regulaminie BHP, który obowiązuje w całej strukturze firmy, wprowadzając do niego nowe regulacje, wynikające z niespotykanej wcześniej w kraju sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.    

Głównym założeniem było osiągnięcie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracy wszystkich zatrudnionych. Przygotowaliśmy więc plan działania w nowych realiach, by bez przeszkód realizować wszystkie zadania dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów. Zadbaliśmy przy tym o jak najszybsze wyposażenie wszystkich pracowników w dostępne środki ochrony i zabezpieczenia, zmniejszające ryzyko zarażenia się koronawirusem w trakcie pracy. Jesteśmy firmą, która z racji typu swojej aktywności musi na co dzień szczególnie przestrzegać zasad BHP, dlatego w sytuacji pandemii rozszerzyliśmy zakres ochrony oraz zwiększyliśmy dyscyplinę wśród pracowników, dbając o to, by szczególnie restrykcyjnie przestrzegali zasad bezpieczeństwa.

W ramach działań zwiększających bezpieczeństwo wprowadziliśmy m. in.:

  • dodatkowe wyposażenie pracowników w maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji;
  • obligatoryjne sprawdzanie czy osoby wyjeżdżające do pracy w terenie są odpowiednio ubrane w kombinezony, maski lub przyłbice, rękawice ochronne oraz czy mają środki antybakteryjne;
  • absolutny zakaz bezpośredniego kontaktowania się ekip z mieszkańcami podczas pracy przy zbieraniu odpadów;
  • kontrolę temperatury wszystkich osób wchodzących na teren firmy i jej oddziałów;
  • restrykcyjne odkażanie pomieszczeń biurowych oraz innych miejsc, gdzie przebywają pracownicy;
  • dokładną i szczegółową dezynfekcję samochodów ekip zbierających odpady po zakończeniu pracy;
  • wstrzymanie tzw. porannych odpraw wszystkich pracowników – zadania są rozdzielane zdalnie lub w ramach stałych zespołów;
  • wdrożenie zasady przychodzenia pracowników do pracy sukcesywnie i sukcesywnego podejmowania obowiązków służbowych, aby ograniczyć do minimum liczbę osób przebywających w danym miejscu;
  • czasowy zakazu zapraszania do biura petentów i klientów. Informowanie zainteresowanych o możliwości załatwiania spraw e-mailowo lub telefonicznie. Udostępniona jest baza adresów e-mailowych i numerów telefonów do poszczególnych działów, aby klienci mogli bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za dany obszar. Pisma klientów składane drogą korespondencyjną trafiają do specjalnego pojemnika na korespondencje i są przekazywane do sekretariatu w dniu następnym.

W ramach rozszerzenia działań BHP w naszej firmie i dostosowania pracy do wymogów związanych z przeciwdziałaniem pandemii, wprowadziliśmy również zasady dotyczące postępowania z nowym rodzajem odpadów. W kontenerach i pojemnikach, z których zbierane są śmieci pojawiało się coraz więcej odpadów związanych z ochroną przed pandemią, takich jak maseczki, przyłbice, folie ochronne, rękawiczki ochronne itp. Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu, wszystkie takie odpady muszą być zbierane z zachowaniem środków ostrożności, a następnie przekazane do dostosowanych instalacji. Odpady tego typu – zgodnie z przepisami – są przez nas przechowywane w oddzielnym kontenerze przez 9 dni, dopiero potem przekazywane do odpowiednich instalacji, gdzie są poddawane utylizacji. Pracujący przy tych zadaniach pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni.

Muszę przyznać, że w obliczu pandemii nowe zasady zostały przyjęte ze zrozumieniem i nie były trudne do wyegzekwowania w codziennej praktyce firmy. Realnym wyzwaniem było to, jak zachować dotychczasowe harmonogramy odbioru odpadów, czego oczekują od nas władze gmin i obywatele, a z drugiej strony obsadzić wszystkie stanowiska pracy na maksymalnie bezpiecznych zasadach w warunkach zachorowań pracowników lub wymuszonej pandemią absencji w pracy (wynikającej np. z konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi lub z obowiązkowej kwarantanny).  Z perspektywy czasu z satysfakcją stwierdzam, że w MPK Pure Home poradziliśmy sobie zarówno z utrzymaniem planowego, nieprzerwanego procesu prowadzenia usług komunalnych jak i z kwestią zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony pracowników pod względem BHP.

Gracjan Sasim - Prezes Zarządu MPK Pure Home sp. z o.o.

Źródło: MPK Pure Home sp. z o.o.

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij