Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchyla rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Rozporządzenie z 16 maja to kolejna wersja tych samych, zasadniczo, przepisów prawnych.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji:

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Obowiązku odbycia czternastodniowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną (kodeks graniczny Schengen):

  • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;
  • przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

GASTRONOMIA

Od 18 maja 2020 r. do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

  • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A),
  • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30)

jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym oraz wydzielonej strefie gastronomicznej jest zniesiony.

URZĘDY

Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów – od 25 maja.

ZGROMADZENIA I PRZEMIESZCZANIE SIĘ

Zniesiony został zakaz organizowania zgromadzeń w celu przeprowadzenia egzaminów określonych w przepisach odrębnych – brak doprecyzowania, w jakich. Dozwolone są również spotkania do 2 osób, nawet jeśli osoby te nie pozostają we wspólnym pożyciu (nie mieszkają razem).

Od 18 maja małoletni przed ukończeniem 13 roku życia może już przemieszczać się samodzielnie, bez nadzoru osoby dorosłej.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja wymagań prawa

Fot: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij