Zapoznaj się z wytycznymi CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego.

Dokument CIOP-PIB określa minimalne wymagania dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zwiększenie higieny i/lub ograniczenie emisji czynników zakaźnych drogą kropelkową. W niniejszym dokumencie zawarto opis metod badań laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej prowadzonej w celu dokonania oceny jego podstawowych funkcji. Uwzględnia on również zalecenia w zakresie znakowania wyrobu oraz zasady jego stosowania. Rekomendacje wyszczególnione w niniejszym dokumencie nie mają zastosowaniaw przypadku: środków ochrony indywidualnej w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/425; wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektywy 93/42/EWG oraz rozporządzenia (UE) 2017/745. Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie może być traktowany jako dokument normatywny. Stanowi on jedynie wytyczne do projektowania sprzętu i przeznaczony jest do dobrowolnego stosowania przez producentów wyrobów w postaci masek niemedycznych celem ułatwienia opracowania produktów posiadających minimalne właściwości barierowe.

Przeczytaj artykuł

Źródło: CIOP-PIB

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij