Prezentujemy instrukcję Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego dotyczącą zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego.

Zakładanie kombinezonu

 1. Przed rozpoczęciem zakładania kombinezonu należy sprawdzić czy zgodnie ze znakowaniem zamieszczonym na opakowaniu lub etykiecie kombinezonu jego rozmiar jest prawidłowo dobrany do sylwetki.
 2. Jeśli posiadamy ochraniacze na obuwie należy założyć je w pierwszej kolejności.
 3. Zakładanie pełnego zestawu środków ochrony indywidualnej należy rozpocząć od nałożenia kombinezonu.
 4. Po założeniu kombinezonu należy dopiąć zapięcie na wysokość poniżej szyi.
 5. Następnie należy założyć środki ochrony dróg oddechowych (zgodnie z ich instrukcją użytkowania) oraz okulary lub gogle ochronne.
 6. Kaptur kombinezonu należy założyć dopiero po założeniu środków ochrony dróg oddechowych i jeśli są: okularów lub gogli ochronnych.
 7. Po założeniu kaptura należy dopiąć zapięcie kombinezonu maksymalnie pod szyję.
 8. Po całkowitym zapięciu kombinezonu należy uszczelnić listwą zakrywającą zapięcie poprzez doklejenie taśmy samoprzylepnej lub dociśnięcie taśm samosczepnych (tzw. rzepów) zamocowanych na spodniej powierzchni listwy.
 9. Na kaptur kombinezonu należy założyć osłonę twarzy i wyregulować więźbę dopasowując ją do obwodu głowy.
 10. Nałożyć parę rękawic wewnętrznych, naciągnąć rękawy kombinezonu na rękawice.
 11. Nałożyć parę rękawic zewnętrznych naciągając je na rękawy kombinezonu.
 12. Widok pełnego zestawu środków ochrony indywidualne nałożonego na użytkownika.

Zdejmowanie kombinezonu

 1. Przed przystąpieniem do zdejmowania kombinezonu należy zdjąć rękawice zewnętrzne.
 2. Wszystkie użyte środki ochrony indywidualnej należy umieszczać w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. Należy umownie lub dosłownie wyznaczyć strefę (miejsce rozbierania) „skażoną” i „czystą”.
 3. Po zdjęciu rękawic zewnętrznych należy zdjąć ochronę twarzy.
 4. Przed rozpoczęciem zdejmowania należy (z rękawicami na dłoniach) odpiąć listwę zakrywającą zapięcie główne. Jeśli to możliwe kolejne czynności zdejmowania kombinezonu należy wykonać z pomocą drugiej osoby kompletnie zabezpieczonej.
 5. Następnie należy rozpiąć maksymalnie do dołu zapięcie główne uważając aby zewnętrzna powierzchnia kombinezonu nie dotykała odzieży spodniej.
 6. Należy rozchylić górną część kombinezonu wzdłuż zapięcia głównego. Pochylając głowę w dół uchwycić oburącz za zewnętrzną stronę kaptura na wysokości oczu i delikatnie, maksymalnie rozchylić kaptur uważając aby nie dotykać twarzy.
 7. Następnie należy oburącz zdjąć kaptur i opuścić górną część kombinezonu na ramiona wywijając go zewnętrzną stroną do spodu.
 8. Przełożyć ręce w dół i do tyłu a następnie zdjąć jeden rękaw kombinezonu. Następnie drugą ręką zdjąć drugi rękaw. Podczas zdejmowania kombinezonu należy chwytać za jego wierzchnią część i należy zwrócić szczególną uwagę, aby wierzchnia część kombinezonu nie dotknęła ciała ani odzieży spodniej.
 9. Następnie wywijając kombinezon zewnętrzną stroną do spodu należy oburącz ściągnąć z nóg aż do podłoża.
 10. Należy zdjąć z nóg nogawki kombinezonu pozostawiając na nogach ochraniacze obuwia, a kombinezon delikatnie zgnieść i umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.
 11. Po zdjęciu kombinezonu należy zdjąć ochraniacz obuwia najpierw z nogi po stronie „czystej strefy” i umieścić go w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.
 12. Po zdjęciu ochraniacza należy nieosłoniętą stopę ustawić w obrębie „czystej strefy”.
 13. Następnie należy zdjąć drugi ochraniacz obuwia i stanąć obiema stopami w obrębie „czystej strefy”. Ochraniacz umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.
 14. Rękawice z dłoni należy zdjąć w taki sposób aby zapobiec dotknięcia zewnętrzną stroną rękawicy do skóry rąk (zgodnie z właściwą instrukcją użytkowania).
 15. Zużyte rękawice należy umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.
 16. W ostatniej kolejności należy zdjąć ochronę dróg oddechowych np.półmaskę chwytając (zgodnie z instrukcją użytkowania) za części, które były osłonięte przez kaptur kombinezonu.
 17. Zużytą półmaskę należy umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.

ZOBACZ

Źródło: CIOP-PIB

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij