4 kwietnia 2020 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy obchodził 70-lecie swojej działalności na rzecz bezpieczeństwa pracujących. Gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych wspaniałych lat pracy!

Dnia 4 kwietnia 1950 r. Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej, dostrzegając rolę bezpieczeństwa pracowników w odradzającej gospodarce kraju, uchwalił ustawę o powołaniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Instytut został kontynuatorem powołanej jeszcze w okresie międzywojennym Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Od 26 maja 1950 r., kiedy zarządzeniem przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego został uchwalony statut, Instytut zyskał osobowość prawną oraz uprawnienia – do wydawania opracowań naukowych i popularnych z zakresu ochrony pracy oraz do produkcji urządzeń i sprzętu do celów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instytut składał się wówczas z 9 zakładów problemowych, mieszczących się w budynkach przy ul. Tamka 1 w Warszawie oraz 4 zakładów terenowych o charakterze branżowym (w Krakowie, Bytomiu, Łodzi i Gdańsku).

W ciągu siedmiu dekad działalności Instytutu dokonało się wiele zmian w świecie pracy, występujących w nim zagrożeniach, technice i technologii, wymaganiach pracy oraz możliwościach i priorytetach pracowników.

Zmieniał się także zakres zadań Instytutu, wykorzystywane narzędzie, a nawet siedziba główna, która obecnie – wraz z nowoczesnymi laboratoriami Tech-Safe-Bio – znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Nie zmieniło się tylko jedno: to człowiek pozostaje – pracownik i pracodawca, pozostaje w centrum wszelkich działań na rzecz ochrony pracy.

CZYTAJ

Źródło: CIOP-PIB

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij