Od 30 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Wprowadzone od 30 stycznia br. zmiany w Rozporządzeniu dotyczą procedury postępowania orzeczniczego wobec osób, u których wystąpił przypadek jednooczności lub diplopii, ubiegających się lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Po okresie 6-miesięcznej adaptacji, osoby te obligatoryjnie muszą udać się na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki. Na podstawie otrzymanej opinii potwierdzającej adaptację, lekarz uprawniony może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Obligatoryjną konsultacją lekarską po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko objęci są również instruktorzy jazdy, egzaminatorzy oraz instruktorzy techniki jazdy. Także wobec nich uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia opinii potwierdzającej adaptację. W owym Rozporządzeniu przeredagowano opis w załączniku nr 2 dotyczącym szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku z uwzględnieniem odpowiednio badania poziomego i pionowego pola widzenia. Uzupełniono również, a w zasadzie rozbudowano do 7 części załącznik nr 5 dotyczący opisu szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Ma on ułatwić orzekanie istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub ich brak przy spełnieniu odpowiednich wymagań przez kierowców.

Źródło: ESQULA - Identyfikacja Wymagań Prawnych

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij