W Zakopanem odbędzie się cykl szkoleń i warsztatów w zakresie BHP.

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu oceny zagrożeń oraz ryzyka, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Kierowane jest do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

Celem Szkolenia okresowego BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest  aktualizacja wiedzy nt. przepisów prawnych, analizy i oceny zagrożeń, oceny przyczyn wystąpienia wypadku oraz rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny BHP. Szkolenie przygotowane dla Służby BHP oraz osób wykonujących jej zadania.

Udział w Szkoleniu BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników umożliwi aktualizację wiedzy nt. przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz wymagań Systemu Zarządzania BHP. Szkolenie kierowane jest do Społecznych Inspektorów Pracy, osób pełniących ich funkcję oraz Przedstawicieli Pracowników i Związków Zawodowych.

Warsztaty szkoleniowe BHP - Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – kierowane są do pracowników służby BHP, Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników. Uczestnictwo w nich pozwoli na aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów prawnych, obowiązków pracodawcy i zespołów powypadkowych, zasad współpracy z zewnętrznymi organami nadzoru w przypadku zaistnienia wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz postępowania roszczeniowego.

Udział w Warsztatach doskonalących BHP dla Członków Zakładowych Komisji BHP, Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników umożliwi uzupełnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawnych, trybu postępowania w zakresie wypadku w drodze do i z pracy, prawidłowej oceny przyczyn wystąpienia wypadku, analizy i oceny zagrożeń oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Więcej informacji na stronie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij