W Polce aż 71,1% osób z niepełnosprawnością pozostaje poza rynkiem pracy. Wspieraniu osób niepełnosprawnych w środowisku pracy służy projekt realizowany w ciągu ostatnich dwóch lat przez CIOP – PIB i partnerów.

W ramach projektu realizowanego wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych opracowano szereg narzędzi, mających na celu wspomaganie pracodawców w stworzeniu optymalnego środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Do tych narzędzi należą bezpłatne poradniki oraz interaktywne narzędzia i aplikacje komputerowe, w tym wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną. Wśród narzędzi dla pracodawców są także kalkulatory kosztów i korzyści oraz listy kontrolne.

Narzędzia pomagają znaleźć odpowiedzieć na pytania m.in.:

  • Jak dostosowuje się stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzrokową i słuchową?
  • Jak wykorzystać smartfon do oceny siedziby przedsiębiorstwa pod względem dostosowania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
  • Gdzie znaleźć informacje o uprawnieniach pracowniczych? A gdzie o korzyściach pracodawcy?
  • Jak sprawnie oszacować korzyści i koszty finansowe z użyciem aplikacji komputerowych?
  • Jak w goglach rzeczywistości wirtualnej wygląda fabryka, w której pracuje osoba z niepełnosprawnością ruchu?

Wszystkie narzędzia opracowane w ramach projektu są dostępne bezpłatnie w portalu CIOP-PIB. Zostaną one także przedstawione i udostępnione podczas konferencji pn. „Model wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy”, która odbędzie się 20 listopada 2019 r. w Warszawie. To już ostatnia, podsumowująca konferencja z cyklu 16 konferencji regionalnych, zaplanowanych we wszystkich województwach w Polsce. Jest ona skierowana do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami lub zainteresowanych zatrudnianiem takich osób, a także do podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98 dnia 20 listopada 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.ciop.pl/model_wsparcia_ON-konferencja

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij