Tegoroczna konferencja "Promotora BHP" - "Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa" odbyła się 14-16 października w Zabrzu. Patronatem honorowym konferencję objął Wyższy Urząd Górniczy.

Blisko stu uczestników mogło wziąć udział w VIII edycji konferencji „Promotora BHP” zorganizowanej pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo oraz Grupy Celsa Huta Ostrowiec. Jak co roku głównym celem spotkania organizowanego przez naszą redakcję było przede wszystkim budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy. W tym celu specjaliści z różnych stron Polski zgromadzili się, by wymienić doświadczenia i opowiedzieć o dobrych praktykach wdrażanych w ich firmach. Na wydarzenie zostały zaproszone między innymi osoby związane sektorem wydobywczym, metalurgicznym i paliwowo-energetycznym. Każdy uczestnik otrzymał pakiet z materiałami konferencyjnymi, upominkami od partnerów oraz najnowsze wydanie naszego czasopisma. Ponadto pod koniec sesji w pierwszym dniu odbyło się losowanie nagród specjalnych, ufundowanych przez sponsorów. 10 szczęśliwcom wręczyliśmy pakiety podarunkowe.

Wdrażanie dobrych praktyk

VIII edycję konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” rozpoczęła Katarzyna Michalczyk (Dyrektor ds. BHP Grupy Celsa Polska) przedstawiając szkołę bezpieczeństwa w Grupie Celsa jako narzędzie do budowania zaangażowania kadry managerskiej. Prelegentka przybliżyła wspólne zasady bezpieczeństwa w jej firmie, m.in. politykę zero wypadków, najważniejszą kwestię jaką jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz znaczenie kadry kierowniczej, która to odpowiada za stan bezpieczeństwa i zdrowie załogi. Dodatkowo przedstawiła osobisty plan działań w zakresie BHP dla każdego managera, 10 zasad ratujących życie oraz innowacyjność szkoleń, w których manager pracuje przez 5 dni jako specjalista ds. BHP. 

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpienia Andrzeja Terpiłowskiego (PGE Dystrybucja), który omówił, jak wygląda prowadzenie prac pod napięciem na poligonie PPN oraz podzielił się doświadczeniami z prowadzenia miesięcznika Bezpiecznik – informator BHP – popularyzującego zagadnienia BHP. Adam Jabłoński (Filter Service) zwrócił z kolei uwagę na to, że obowiązkowe badania dopasowania środków ochrony indywidualnej do pracownika przed przystąpieniem do pracy są czynnikiem zapobiegającym chorobom zawodowym. Natomiast Robert Gregorczyk (KGHM Polska Miedź) przybliżył uczestnikom temat: „System inicjatyw pracowniczych jako praktyczne narzędzie do zaangażowania pracowników w kształtowanie kultury bezpieczeństwa”, opierając się na swoim bogatym doświadczeniu zdobytym w pracy w Hucie Miedzi Głogów. Dr inż. Maciej Abramowicz (H+H Polska) zaprezentował najlepsze praktyki w zakresie BHP pokazując wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych na co dzień w jego firmie. Pierwszy dzień prelekcji zakończyło wystąpienie Adama Zimocha (JSP) pt. „Właściwy dobór ma znaczenie – platforma produktowa JSP”.

Bezpieczna praca podwykonawców 

W 2018 r. wydano cudzoziemcom 328,8 tys. zezwoleń na pracę w Polsce, o 93,1 tys. więcej niż w roku ubiegłym oraz o 263 tys. więcej niż w 2015 r. Zezwolenia na pracę w Polsce najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy. Dlatego pierwszą sesję w drugim dniu konferencji dotyczącą zatrudniania cudzoziemców otworzył Waldemar Walkiewicz (Wiceprezes OSPSBHP Oddział w Katowicach Przemysł-Górnictwo) prezentacją pt. „Bezpieczeństwo podwykonawców w kontekście zatrudniania cudzoziemców oraz działalności związanej z udostępnieniem pracowników (cudzoziemców) dla firm”. W swoim wystąpieniu Waldemar Walkiewicz m.in. dokładnie omówił przyczyny wypadków wśród obcokrajowców, wymienił obowiązki pracodawców, podkreślił konieczność obecności tłumacza w trakcie badania lekarskiego oraz tłumaczenia dokumentacji, a także przeanalizował jak powinny wyglądać szkolenia BHP i prawidłowy nadzór nad pracownikami.

Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji Tomasza Dajerlinga i Pawła Betleja (Alfa i Omega) o rękawicach ochronnych (antystatyka-elektrostatyka), a potem dra hab. inż. Stanisław Trenczek (Główny Instytut Górnictwa) w swoim wystąpieniu skoncentrował się na bezpieczeństwie podwykonawców w warunkach zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego. Omówił wymagania prawne wobec przedsiębiorcy i porównał wskaźniki wypadkowości pracowników podwykonawców i kwk. Na koniec Adam Christa (epi-bhp) poruszył kwestię synergizmu specjalistów.

Jak poprawić jakość szkoleń? 

Po przerwie kawowej sesję otworzył Grzegorz Ochman (Polska Grupa Górnicza), który skupił się na zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w prowadzeniu szkoleń w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Przedstawił on m.in. przyczyny wypadków w PGG S.A., formy szkoleń BHP w Polskiej Grupie Górniczej, znaczenie symulacji zdarzeń wypadkowych, przeanalizował tzw. stożek Dale’a oraz wymienił co wchodzi w skład zestawu do VR. Dodatkowo dla chętnych zorganizowano pokaz rzeczywistości wirtualnej PGG. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się również pozostałe wykłady: Anny Bentkowskiej (Polska Grupa Górnicza) – „Kompetencje podstawą bezpieczeństwa pracy” i Pawła Kluski (GVS) o innowacyjnych środkach ochrony dróg oddechowych. Ostatnim prelegentem w tej części spotkania był Grzegorz Szałas (OSPSBHP – Oddział w Radomiu), który opowiedział o sposobach na zwiększenie skuteczności szkoleń BHP i zastosował jedną ze sprawdzonych metod aktywizacji na uczestnikach wydarzenia.

Warsztaty 

Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty, które poprowadzili Sebastian Wiatr (Exalo Drilling) i Justyna Pokładnik (TAM). Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 80 tys. wypadków przy pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zbadania okoliczności i przyczyn wypadków oraz zastosowania właściwych środków zapobiegających występowaniu podobnych zdarzeń w przyszłości. Bardzo ważne w tej kwestii okazują się psychologiczne uwarunkowania wysłuchiwania świadków i poszkodowanego. O odpowiednich sposobach i technikach wysłuchiwania wyżej wymienionych osób, komunikacji opowiadał Sebastian Wiatr podczas godzinnej prezentacji. Z kolei Justyna Pokładnik skupiła się na metodach aktywizujących i nowoczesnych technologiach, które można zastosować i tym samym udoskonalić szkolenia z zakresu bhp. Są nimi między innymi: aplikacja klaxoon przeznaczona do prowadzenia tzw. burzy mózgów, karteczki, gry, ćwiczenia praktyczne.

Podnoszenie świadomości w zakresie BHP

Ostatnią sesję otworzył prof. dr hab. Kazimierz Lebecki (Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochroną Pracy) wykładem zatytułowanym „Czym jest kultura bezpieczeństwa?”. W czasie swojego wystąpienia prof. Lebecki przybliżył słuchaczom znaczenie słów „kultura bezpieczeństwa”, zwracając uwagę na to, iż jest to termin niejednoznaczny. Można wyłonić ok. stu definicji, prezentujących różny zakres tego pojęcia – od bardzo szerokiego do wąskiego, specyficznego. Prelegent przeprowadził uczestników przez elementy bezpieczeństwa, model kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, elementy składowe kultury bezpieczeństwa, jej rozumienie w czasach starożytnych, po ryzykowne zachowania górników, jak i również przestrzegł przed skutkami jej zaniedbania, opowiadając o największej katastrofie przemysłowej w Indiach (1984 r.), w której ok. 20 tys. osób zostało zatrutych izocjanianem metylu. Należy zatem zapamiętać, że kultura bezpieczeństwa właściwie rozumiana jest podstawowym środkiem eliminacji tzw. „czynnika ludzkiego” w powstawaniu wypadków przy pracy. Musi być nieodłączną częścią psychiki pracownika. Następnie Karina Kozołup (PPO) wygłosiła swój referat dotyczący poprawy bezpieczeństwa pracy górnika (dobre praktyki).

Ostatnim prelegentem był Andrzej Dziedzic (ratownik KPP, instruktor EFR, FACC, ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB, właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej), który wygłosił referat pt. „Szkolenie z pierwszej pomocy?”. W 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych na formularzu Z-KW/Statystyczna Karta Wypadkowa wyniosła 84 304 osoby, w tym: 83 578 uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim, 517 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 209 poniosło śmierć. Służby medyczne podają, że ofiar wypadków byłoby mniej gdybyśmy umieli prawidłowo zareagować. Andrzej Dziedzic starał się zatem uświadomić naszych słuchaczy jak ważne jest to, w jaki sposób reagujemy w sytuacjach krytycznych i ile od naszego przygotowania, posiadanych umiejętności zależy. Przedstawił on także główne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz współczesne środki medyczne, które można wykorzystać ratując komuś życie. Pamiętajmy, najgorsze co możemy zrobić, to nie zrobić nic!

Wycieczka techniczna 

Trzeciego dnia uczestnicy mogli zobaczyć utworzoną w 2007 roku zabytkową Kopalnię „Guido” – samodzielną instytucję kultury Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego. Każdy z obecnych mógł wybrać, czy chce zobaczyć co znajduje się na 170 i 320 m. Kopalni Guido, czy też poznać najgłębsze i najbardziej surowe rejony kopalni (poziom 355 m). Mamy nadzieję, że jak co roku konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” nie tylko pozwoliła pogłębić wiedzę uczestników z zakresu bhp, czy wymienić się cennymi doświadczeniami, ale i zgromadzić miłe wspomnienia, poznać interesujących ludzi. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie się za rok.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij