W dniach 23-25 października 2013 r. w Zagłębiu Miedziowym odbyła się II Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”, zorganizowana przez „Promotora BHP”. Spotkanie, które zgromadziło ponad 80 uczestników, przeznaczone było dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach, za odpowiednie wyszkolenie pracowników i za ciągłość produkcji. W trakcie pierwszego dnia konferencji, który rozpoczął się sesją „Case Studies – Poznajmy się”, prezentacje merytoryczne przedstawili: Dariusz Stojke z KGHM Polska Miedź, który omówił Program STOP wypadkom w pracy, będący elementem rozwijającym kulturę bezpieczeństwa w Oddziale Zakłady Górnicze „Rudna”; Mirosław Koźlik z firmy Preventica, omawiający kwestie związane z eliminacją czynnika ludzkiego, a także Rafał Danielak z KGHM Polska Miedź, prezentujący wystąpienie w temacie „Kształtowania bezpieczeństwa pracy w hutnictwie poprzez obserwację zachowań pracowników i przywództwo przez przykład”. Już pierwszego dnia spotkania wystąpienia merytoryczne skłoniły uczestników do podjęcia dyskusji, która została rozwinięta w konferencyjnych kuluarach. Uczestnicy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami zawodowymi, spostrzeżeniami, czy uwagami. Drugi dzień wykładów rozpoczął się prezentacją Dyrektora Departamentu ds. Górnictwa KGHM – Andrzeja Niechwieja, pod tytułem : „KGHM – globalna firma”. Słowa wstępnego konferencji udzielił prof. dr hab. Stanisław A. Witkowski, Rektor Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie będącej partnerem merytorycznym spotkania. Kolejnym z problemów poruszonych w czasie konferencji było zagadnienie stanu bezpieczeństwa w krajowym górnictwie, które to przedstawił Dyrektor Departamentu Warunków Pracy Wyższego Urzędu Górniczego, Janusz Malinga. Następnie Jan Grzegorzewski z OIP Wrocław w swoim wystąpieniu przedstawił problem czynnika ludzkiego, który jest powodem wypadków w hutnictwie. W panelu „Szkolenia BHP – zaangażowanie i motywacja” następujące zagadnienia przedstawili: Alicja Stefaniak z Wyższego Urzędu Górniczego z tematem „Szkolenia elementem adaptacji zawodowej w górnictwie”; dr Bogna Bartosz z Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego z prezentacją „Kształtowanie postaw bezpiecznych z perspektywy psychologa”; prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, omawiający kwestię szkoleń załóg w odniesieniu do katastrof górniczych, a także Mariusz Skalbaniok i Roman Feliks – przedstawiciele firmy Sandvik Mining będącej partnerem strategicznym konferencji – którzy pokazali, jak podnosi się świadomość pracowników i dla o bezpieczeństwo w ich przedsiębiorstwie. Po przerwie kawowej, w czasie której uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze stoiskami firmowymi partnerów konferencji, rozpoczęła się druga sesja – „Szkolenia – najnowsze technologie podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy”. Wykłady otwarło merytoryczne wystąpienie dra inż. Dariusza Michalaka, który zaprezentował innowacyjne formy szkolenia pracowników oraz zaprezentował kwestię wykorzystania technologii Rozszerzonej Rzeczywistości w szkoleniach. Po przerwie obiadowej, w kolejnej sesji związanej z formami komunikacji bezpośredniej w BHP, Andrzej Kowalkow przedstawiciel Biura System omówił zagadnienia związane z tygodniami i minutami bezpieczeństwa, audytami stanowiskowymi, odprawami bezpieczeństwa i barierami komunikacji. O tym, kiedy warto zastosować telefon z funkcją ochrony osobistej, opowiadał Tomasz Frączek z firmy Kontel-Telecom. Prezentacja dr Joanny Martyki z Głównego Instytutu Górnictwa otwarła przedostatnią sesję „System człowiek – otoczenie”. Przedstawicielka GIG omówiła zagrożenia techniczne w aspekcie kultury bezpieczeństwa. Działania firmy 3M na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie przedstawił Michał Kowalski. Dobór środków ochrony dróg oddechowych dla pracownika zaprezentował Adam Jabłoński z firmy Filter Service. Omówienie dobrych praktyk przez przedstawiciela Huty Aluminium Impexmetal, Macieja Popielińskiego, kwestie budowania kultury bezpieczeństwa w Kompanii Węglowej zaprezentowane przez Dyrektora BHP KW Andrzeja Pakurę, a także poruszony przez Witolda Kosiorka z Jastrzębskiej Spółki Węglowej temat wpływu na bezpieczeństwo autorytetu i prestiżu osoby dozoru, zamknęły wykładową część konferencji. W trakcie trzeciego dnia uczestnicy wydarzenia wzięli udział w wycieczkach typu study tour po obiektach KGHM: Kopalnia „Polkowice Sieroszowice”, Zakład Wzbogacania Rud oraz Huta Miedzi „Głogów”. Ponadto w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami działania symulatora ładowarki, a także zobaczyć poligon maszynowy. Patronatu Honorowego II Konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie” udzielili: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem strategicznym spotkania była firma Sandvik Mining, natomiast partnerem merytorycznym – Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Partnerami konferencji były firmy: Filter Service, Alfa i Omega, Boxmet Medical, PPO, Alwit Poland, Eurosoft, Akala Faraone, 3M, Krystian, Uvex, Protekt, Kontel-Telecom, Hubix, Odzież Robocza, Zgoda oraz Sundoor. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim prelegentom, uczestnikom wykładów i przedstawicielom firm. Na kolejne konferencje „Promotora BHP” gorąco zapraszamy w nowym roku!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij