Bezpieczeństwo i higiena pracy człowieka, nowe przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz psychologia w zarządzaniu kulturą bezpieczeństwa w firmach - zdominowały pierwszy dzień Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle.

Od godzin rannych tłumnie uczestnicy gromadzili się na konferencji Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego pt.: Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa. Pod lupę zostały wzięte przed ekspertów dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn i urządzeń w świetle ostatnich zmian w prawie. Temat jest wyjątkowo aktualny, ponieważ nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, weszło w życie 1 czerwca br. Jak podkreślali eksperci, główne zmiany dotyczą wzorów wniosku: o egzamin, o przedłużenie uprawnień, o egzamin w formie papierowej i elektronicznej.

- Zwykle najwięcej zadań mamy przy kontrolach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy a szczególnie z badaniem okoliczności przyczyn wypadków przy pracy. Statystyki GUS jak i nasze doświadczenia związane z dochodzeniem powypadkowym jednoznacznie przedstawiają najbardziej narażone sektory. Koniecznie musimy zajmować się takimi branżami jak przetwórstwo przemysłowe, transport i budownictwo. Tutaj najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Dzisiejsze spotkanie poświęcone nowoczesności w zakresie maszyn, urządzeń i technologii i innowacyjności związane jest z działaniem profilaktycznym jakie wytyczyła sobie Wielkopolska Strategia Ograniczenia Zagrożeń Zawodowych. Na tej konferencji chcemy przekazać zmiany dotyczące przepisów w zakresie kwalifikacji zawodowych pracowników – mówiła podczas otwarcia spotkania  Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu.

Współorganizatorem konferencji był Urząd Dozoru Technicznego. - Hasłem przewodnim, które się tutaj przewija jest: Na drodze do przemysłu 4.0. Czasami można zapytać jak do tego przesłania pasuje Urząd Dozoru Technicznego? Możemy mieć wrażenie, że nie da się ze sobą tych elementów zestawić. Jednak przy rozwoju, automatyzacji, cyfryzacji, technologiach i gdzieś w tym wszystkim jest człowiek. W całym naszym działaniu zauważamy, że to właśnie błędy ludzkie sprzyjają powstawaniu zagrożeń miejscu pracy. Stąd też ta konferencja ma przybliżyć zmiany dotyczące sposobu sprawdzania kwalifikacji zawodowych pracowników. Chcemy dać w pigułce materiał, który może poszerzyć wiedzę, ale tu, na miejscu można też skorzystać z porad ekspertów. Cel tej konferencji jest jeden: poprawa bezpieczeństwa- tak aby ten pracownik potrafił odnaleźć się nie tylko wśród nowych technologii ale przede wszystkich w trakcie wykonywania obowiązków w miejscu pracy – mówił Marcin Mitek, dyrektor UDT oddz. W Poznaniu.

O tym, że zawsze najważniejszy powinien być człowiek jako punkt odniesienia strategii bezpieczeństwa firmy przekonywał Jarosław Filipczak z Safety Group J&J w specjalnie wydzielonej strefie konferencyjnej w pawilonie 6 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- Niezależnie od automatyzacji, to najważniejsze powinno być zmniejszenie ryzyka wypadków. Najważniejszy jest człowiek i jego ochrona. Czasami wystarczy zmiana organizacji pracy, optymalizacja procesów produkcji. Choć wiele zawodów jest umierających, to branża BHP –jak mówią wszelkie prognozy- będzie się bardzo rozwijać- konkludował podczas debaty oksfordzkiej pt: Robotyzacja stanowisk produkcyjnych- czy ludzie powinni się obawiać utraty pracy.

Blok konferencyjny Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle obfitował w zagadnienia z dziedziny psychologii. To ona często ma kluczowe znaczenie przy planach wprowadzania zmian kultury bezpieczeństwa. – Bardzo istotna jest komunikacja i wsparcie. Ludzie potrzebują informacji. Ambasadorzy bezpieczeństwa mogą być agentami zmiany. Ważne jest jednak żeby te zmiany odpowiednio dawkować. Optymalnie jeśli łączymy cele produkcyjne z celami bezpieczeństwa- mówiła Magdalena Stola-Kowalska z firmy Step2Safety.

Salonowi towarzyszył także „FIRE DAY- Zostań bohaterem w swojej firmie” czyli przeciwpożarowe szkolenie zorganizowane przez firmę Safety Group J&J na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  Mimo iście upalnych temperatur eksperci używali trenażera gaśniczego oraz nowoczesnego sprzętu. Dzięki zastosowaniu „żywego” ognia uczestnicy mogli szkolić się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Fire Day oraz konferencje potowarzyszą Salonowi Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle jeszcze do czwartku.

Targi ITM odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie można było zwiedzić także ekspozycję targów Modernlog, 3D Solutions i Subcontracting.

Źródło i fot.: Grupa MTP


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij