W dniach 5–8 listopada 2019 wszystkie oczy w Düsseldorfie skierowane będą na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworzenie coraz większych międzynarodowych sieci wiąże się z powstaniem nowych struktur przedsiębiorstw i warunków produkcji, co do których konieczne jest stworzenie określonych wyzwań w pracy. Aby działanie to zakończyło się sukcesem niezbędna jest nowoczesna ochrona pracy i inteligentne koncepcje.

W przyszłości coraz więcej osób będzie pracowało w sieci posługując się IT niezależnie od miejsca i godzin pracy oraz rozwiązując zadania w wirtualnych zespołach. Dzięki elastycznym strukturom eksperymentalne środowiska pracy mogą być atrakcyjne dla młodych talentów. W coraz większym stopniu można również usamodzielniać procesy produkcyjne. Robi się to przy pomocy zdecentralizowanej inteligencji IT i autonomicznych systemów robotycznych, dopasowując je automatycznie przykładowo do ekstremalnych wymogów takich jak nieoczekiwanie awarie procesów czy zmienny popyt.

Mając do dyspozycji pracowników praktycznie 24 godziny na dobę wzrasta niebezpieczeństwo ich silnego obciążenia psychicznego i zachorowań; kontrola poszczególnych pracowników może być w znacznym stopniu wykonywana przez nowe technologie. To, że znaczne zmiany strukturalne i nowe formy organizacji są szansą stworzenia warunków ramowych bardziej higienicznej i mniej obciążającej pracy, przedstawią targi A+A 2019 – światowe targi ochrony indywidualnej, bezpieczeństwa w zakładzie pracy i higieny pracy; jednocześnie targi te kierują uwagę na potencjalne ryzyka i konieczne działania ochronne.

W dniach 5 – 8 listopada na 36 edycji targów A+A w Düsseldorfie  spotkają się odwiedzający z całego świata, by uzyskać przegląd najnowszych trendów, produktów i regulacji prawnych. Także tym razem targi A+A, jako międzynarodowe targi specjalistyczne wraz z towarzyszącym im kongresem, staną się pomostem łączącym naukę z praktycznym zastosowaniem tworząc jednocześnie platformę dialogu dla polityki i gospodarki.

Nie maleje zainteresowanie poruszanymi na targach A+A tematami ochrony indywidualnej, bezpieczeństwa w zakładzie pracy i higieny pracy. W 2019 roku targi będą miały do dyspozycji dodatkową halę 1. Dzięki temu w tym roku zrealizowane zostanie życzenie licznej grupy wystawców dotyczące poszerzenia powierzchni wystawienniczej. Oczekiwanych jest około 2000 wystawców. Na targi A+A 2017 przyjechało około 69.000 odwiedzających, z czego 47% pochodziło z zagranicy.

Na targach obecni byli przedsiębiorcy i sprzedawcy ze wszystkich kontynentów. Odbywające się w cyklu dwuletnim targi bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są do kadry zarządzającej bezpieczeństwem i ochroną pracy, do przedstawicieli kadr i rad zakładowych, sprzedawców i specjalistów ds. zakupów z sektora przemysłu, lekarzy zakładowych, jednostek straży pożarnej, policji i organizacji ratunkowych. Kolejne grupy docelowe to organy nadzorcze oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo że treści i grupy docelowe targów A+A są tak szerokie, to można je podzielić na trzy główne grupy: ochrona indywidualna, bezpieczeństwo w zakładzie pracy i higiena pracy.

Zasadniczym tematem targów A+A jest niezmiennie ochrona indywidualna. Na tegorocznych targach zaprezentuje się cała czołówka rynku. Rynek akcesoriów ochrony indywidualnej osobistej przeżywa boom. Różne są tego przyczyny. Po pierwsze rośnie ogólna świadomość bezpieczeństwa. Także fakt, że ubrania robocze są coraz bardziej funkcjonalne i optycznie lepiej wyglądają, jest elementem wspierającym ten trend. Coraz więcej ekologicznych materiałów pochodzących z legalnego handlu odpowiada wymaganiom dotyczącym ich trwałości.

Drugim istotnym tematem targów A+A jest bezpieczeństwo w zakładzie pracy i bezpieczeństwo każdego pracownika przedsiębiorstwa czy organizacji. Celem w tym obszarze jest minimalizacja ryzyka dla poszczególnych pracowników poprzez realizację działań zabezpieczających oraz zagwarantowanie technicznego bezpieczeństwa urządzeń i budynków. Bezpieczne magazynowanie, bezpieczeństwo w transporcie, ochrona przed promieniowaniem, zabezpieczenie przed upadkiem na budowie, ochrona środowiska to w tej części tylko niektóre najważniejsze zagadnienia. W przypadku wydarzeń, w wyniku których może dojść do powstania szkód, należy w miarę możliwości zapobiegać lub redukować ich negatywne skutki. Z tego powodu aspekty prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia przed wybuchem i szeroko rozumiane zarządzanie w nagłych przypadkach coraz bardziej zyskują na znaczeniu.

Promocja zdrowia, głównego zadania każdego człowieka, oznacza także utrzymanie jego zdolności pracy. W jak można to zrobić? Tym zajmuje się trzeci element targów A+A, czyli higiena pracy. Targi A+A prezentują rozwiązania w dziedzinie akustyki, światła / oświetlenia, klimatyzacji pomieszczeń, ergonomii urządzeń i organizacji miejsca pracy. W obszarze promocji zdrowia i działań prewencyjnych wymienić należy zdrowe odżywianie się, ruch, zmniejszanie stresu i relaks oraz działania zapobiegające sięganiu po narkotyki. Przedsiębiorstwa inwestujące w bezpieczeństwo i higienę miejsc pracy zyskują nie tylko dzięki większemu zadowoleniu pracowników, ale także dzięki mniejszej ilości zwolnień czy awarii powypadkowych. Higieniczne stanowiska pracy to zaangażowani pracownicy wzmacniający konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zyskają na tym wszyscy.

Źródło: A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij