Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi oraz Zarząd MPK - Łódź Sp. z o.o. zapraszają w dniu 12 czerwca 2019 r. na Konferencję pt. "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - substancje niebezpieczne pod kontrolą".

Konferencja pt. "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy substancje niebezpieczne pod kontrolą" odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w sali konferencyjna MPK – Łódź Sp. z o. o., przy ul. Tramwajowej 6, wejście od ul. Wierzbowej 51 B,  w godz. od 10.00 do 14.30. Celem konferencji jest zapoznanie pracodawców oraz pracowników wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy z substancjami niebezpiecznymi, aby zapewnić właściwe podejście do występujących w środowisku pracy zagrożeń. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to nasz cel.

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane są w terminie do 5 czerwca 2019 r. na adres e-mailiowy: stow.bhp@wp.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10  Otwarcie konferencji (Prezes Zarządu G. Barbara Skorupa, Prezes Zarządu MPK – Łódź sp. z o.o. Zbigniew Papierski)

10.10 – 10.45  Zagrożenia chemiczne przy wykonywaniu prac w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych (Starszy Inspektor Pracy Jolanta Lewińska Koordynator Sekcji Nadzoru i Kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi)

10.45 – 11.20  Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie minimalizowania zagrożeń zdrowia pracujących (Barbara Piórkowska Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy - Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Łodzi)

11.20 - 11.40  Zasady wypełniania skierowań na badania profilaktyczne. NZOZ Profilaktyka i Zdrowie (dr Wojciech Dudek, dr Sławomir Walczak - NZOZ Profilaktyka i Zdrowie w Łodzi)

11.40 – 12.05  Przerwa kawowa

12.05 – 12.40  Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy - opieka profilaktyczna nad pracownikami w kontekście zapobiegania nowotworom zawodowym (Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dr hab. n. med. Marta Wiszniewska - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera)

12.40 – 12.55  Program Corporate dla firm i instytucji oraz pakiety przesiewowej oceny stanu wzroku dla firm (Jacek Gzylewski Kierownik ds. Klientów Instytucjonalnych - Vision Express)

12.55 – 13.30  Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych w przypadku realizacji przewozów podlegających przepisom ADR ze szczególnym uwzględnieniem systemu doradcy DGSA (Michał Niedźwiecki Z-ca NWI WITD w Łodzi - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi)

13.30 – 13.40  Fartuch roboczy osłona odzieży (Małgorzata Wiśnik Dyrektor ds. sprzedaży - ZDZIASZEK Producent Fartuchów, odzieży ochronnej i dystrybutor artykułów BHP)

13.40 – 14.15  Nowelizacja przepisów przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dr inż. Krystian Pietruszka - Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi)

14.15- 14.30  Dyskusja i podsumowanie, zamknięcie Konferencji (Prezes Zarządu G. Barbara Skorupa - Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi)

Źródło: Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij