Inspektorzy pracy stwierdzają wyraźne zmniejszenie liczby nieprawidłowości w obszarze bhp na budowach realizowanych przez specjalistyczne firmy budowlane, z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Działania kontrolne i prewencyjne inspekcji pracy przyczyniają się do poprawy warunków pracy i ograniczenia liczby wypadków. Służą temu m.in. krótkie kontrole, powtarzane na budowie do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości. Najliczniejsza grupa poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach w latach 2016-2018 wykonywała pracę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu i naprawach pojazdów. W 2018 roku inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 540 wypadków przy pracy w budownictwie, w których zginęło 70 osób, a 171 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Przyczyny wypadków przy pracy na terenie budowy wg PIP:

Organizacyjne - dominuje brak odpowiedniego nadzoru nad pracownikami, brak instrukcji prowadzenia procesu technologicznego oraz brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (często brak instruktażu stanowiskowego), brak środków ochrony indywidualnej, nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy, dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich.

Ludzkie - nieprawidłowe zachowanie się pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, nieznajomość przepisów oraz zasad bhp. Także lekceważenie zagrożenia, nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej, brak wiedzy o zagrożeniach.

Techniczne - najczęściej brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej.

Źródło: PIP

Fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij