28 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tematem Dnia w tym roku jest "Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra".

Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa). Choroby zawodowe stanowią przyczynę aż 86% wszystkich zgonów związanych z pracą, z czego w krajach rozwiniętych większość z nich powodują choroby nowotworowe.

Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe na świecie generują straty w wysokości prawie 4% światowego PKB, a w niektórych krajach odsetek ten przekracza nawet 6% (raport Safety and Health at the Future of Work, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2019).

W Polsce codziennie dochodzi do 240 wypadków przy pracy, w wyniku których 1 osoba traci życie. Narażając się na czynniki szkodliwe pracuje ok. 0,5 mln osób. Absencje powodowane rocznie wypadkami przy pracy to niemal 4 mln dni, tj. 10 500 lat. Ten stan prowadzi do strat w wysokości ok. 15 mld zł rocznie.

Żeby zwrócić uwagę na skalę problemu, w roku 2003 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ustanowiła Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest obchodzony co roku 28 kwietnia. W tym roku łączy się on z obchodami 100-lecia istnienia MOP. Jest to okazja do podsumowania dotychczasowych działań organizacji, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na świecie.

Ustanawiając na rok 2019 hasło przewodnie Dnia jako BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY JUTRA, MOP włącza się aktywnie do dyskusji na temat zmian w świecie pracy i ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Temat ten został poruszony w specjalnym raporcie, w którym przedstawiono wpływ, jaki na charakter i bezpieczeństwo pracy ma m.in.: rozwój cyfryzacji, teleinformatyki, automatyzacji i robotyki, a także nanotechnologii; starzenie się siły roboczej; zwiększające się migracje; zmiany klimatyczne oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska. Ważnym tematem raportu są także zmiany w organizacji pracy, do których należą coraz popularniejsze niestandardowe formy zatrudnienia, praca za pośrednictwem platform internetowych oraz zmiany w sposobie wykonywania pracy i roli ludzi w procesach produkcji. Tematyka ta została poruszona również podczas specjalnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z okazji Dnia, podczas którego Prof. Danuta Koradecka, wiceprzewodnicząca Rady i jednocześnie Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, podkreśliła, że: Potrzebni będą – w większej niż dotychczas skali – ­­­­­­­­­­­­pracownicy o dużej wiedzy, kompetencjach, zdolni do wielozadaniowości, kreatywni i pro-innowacyjni.

Aby sprostać nowym wyzwaniom, Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca uwagę na potrzebę budowania kultury bezpieczeństwa i ochrony życia już na etapie edukacji dzieci i młodzieży, a potem w ramach kształcenia ustawicznego pracowników. Adresatami przesłania Dnia 28 kwietnia jest całe społeczeństwo.

Więcej informacji: www.ciop.pl/28kwietnia

Źródło: CIOP-PIB

Fot: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij