26 kwietnia w Rzeszowie odbędzie się czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Program Konferencji:

9:00 Otwarcie Konferencji


9:10 „Obowiązki szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” - Podkarpacki Kurator Oświaty


9:35 „Obowiązki pracodawców oraz dyrektorów placówek oświatowych w związku z organizacją przewozu pracowników, dzieci i młodzieży ” - Inspekcja Transportu Drogowego


10:00 "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas użytkowania urządzeń podlegających pod dozór techniczny" - Urząd Dozoru Technicznego


10:25 „Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w województwie podkarpackim – czynnik ludzki, jako determinant ich występowania. Działania Prezesa UTK w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.” - Urząd Transportu Kolejowego


10:50 „Wskazówki do stworzenia programu edukacji zdrowotnej w miejscu pracy dla mężczyzn,
na podstawie wyników badań”

„Jak i czego chcieliby się uczyć starsi pracownicy?” - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie


11:20 Dyskusja


11:30 Przerwa


11:50 „Jakość powietrza w placówkach nauczania i wychowania - zagrożenia” - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie


12:15 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja i pierwsza pomoc- w świetle znowelizowanych przepisów” - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej


12:40 „Dobre praktyki – pomysły i inspiracje, które warto wdrażać”

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

- 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy


13:10 „Wypadki przy pracy w praktyce i orzecznictwie. Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie


13:40 Zakończenie konferencji.


Indywidualne konsultacje z prelegentami.

Zgłoszenia uczestnictwa: e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl
tel. 17 867 52 18

Udział bezpłatny.

Źródło i fot.: ZUS


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij