Od 23 do 24 października 2019 r. będzie można wziąć udział w drugiej edycji wrocławskiej Konferencji "Bezpieczeństwo w przemyśle".

Bezpieczeństwo w przemyśle, to kluczowy obszar działań i pojęcie o szerokim zakresie. Należy zadbać o to, żeby pracownicy, a szczególnie ci, którzy obsługują maszyny, mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Zarówno człowieka jak i maszynę trzeba odpowiednio zabezpieczyć i uporządkować działania. Nie da się w tym przypadku uniknąć również zaangażowania pracowników firm zewnętrznych. To jeszcze bardziej złożony obszar, który stanowi istotne ryzyko w trakcie realizacji całości działań. Podwykonawcy także mogą zostać objęci nadzorem i normami BHP.

Konferencja "Bezpieczeństwo w przemyśle II" podpowie jakie rozwiązania zastosować dla zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle. Wiele przykładów własnych, analiza z punktu widzenia zarządzającego, audytora, jak i inspekcji kontroli! Zapraszamy serdecznie! Program konferencji skierowany jest dla różnych grup związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem podwykonawcami — menadżerów i inżynierów w dziedzinie BHP, norm czy jakości.

Ramowy program

Jak audytor uratował mnie przed wysokim mandatem od Inspekcji Pracy?
- bezpieczeństwo maszyn oraz nadzór nad podwykonawcami oczami audytora,
- najczęściej występujące problemy w zakładach produkcyjnych, stwierdzane podczas audytów oceniających zgodność z wymaganiami prawnymi.


Praktyka Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli maszyn zatrzymanych przez Urząd Celny
- procedura postępowania Inspektora Pracy,
- najczęstsze błędy podczas zakupu oraz transferu maszyny spoza UE,
- konsekwencje dla przedsiębiorcy.


Siedem błędów, które popełniłem sprowadzając maszynę do zakładu
- prawo a rzeczywistość podczas wprowadzania nowych maszyn z Polski i zagranicy,
- transfer starej maszyny z Polski i z zagranicy - teoria i praktyka,
- procedura sprowadzenia maszyn z zagranicy z punktu widzenia przedsiębiorcy (wymagania stawiane dostawcom, odbiór u dostawcy, kontrolna na wejściu, montaż, odbiór końcowy).


Rola Polskich Norm w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy
- czy na pewno stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne?
- wypadki przy pracy - stosowanie Polskich Norm w praktyce biegłego sądowego.


Skuteczne zarządzanie zmianą - modyfikacje maszyn w zakładzie produkcyjnym
- modyfikacja maszyn "nowych" a utrata ważności oznakowania CE,
- kiedy modernizacja maszyn "starych" staje się problemem?


Nadzór nad podwykonawcami w systemie zarządzania wg ISO 45001:2018
- nowe wymagania: zakupy, podwykonawcy, outsourcing
- różnice w odniesieniu do norm OHSAS 18001 oraz PN-N-18001


Wymagania rozporządzenia RODO a nadzór nad podwykonawcami
- najczęściej występujące problemy w stosowaniu przepisów RODO na przykładach
- nadinterpretacja przepisów RODO


Podwykonawcy w założeniach systemu LOTO
- kompleksowy model systemu LOTO,
- zabezpieczenie prac podwykonawców podczas serwisów i remontów,
- realizacja inwestycji z udziałem podwykonawców.


Audyty etyczne – zarządzanie ryzykami społecznymi w łańcuchu dostaw
- ryzyka społeczne w zarządzaniu dostawcami / podwykonawcami
- audyty etyczne - konkretny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
- przegląd wybranych inicjatyw i standardów branżowych (SEDEX / SMETA, PSCI, EICC)
Wykorzystanie technologii VAR w zarządzaniu podwykonawcami


Warsztaty tematyczne*:
- procedura przyjęcia podwykonawców na teren zakładu
- procedura sprowadzania maszyny z zagranicy
- LOTO - tryb zabezpieczania maszyny
- podwykonawcy na terenie zakładu - kompetencje i obowiązki koordynatora
- audyty etyczne – identyfikacja ryzyk i metod nadzoru
- dobór technicznych środków bezpieczeństwa maszyn

* W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli dokonać wyboru interesującego ich tematu z zaproponowanego przez Organizatora zakresu. Warsztaty będą realizowane w formie „stolików tematycznych”, przy których uczestnicy będą uczestniczyć w ćwiczeniach i dyskusjach.

Prelegenci tegorocznej Konferencji, to wyspecjalizowani w swoich dziedzinach eksperci. Ich wystąpienia będą się opierały na własnych, unikalnych doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych w rodzimych przedsiębiorstwach.

Miejsce Konferencji: Hotel Scandic we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 49/57

 

Źródło i fot.: EcoMS Consulting Sp. z o. o.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij