7 września 2018 r. w Olsztynie zostanie zorganizowana konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Praca odmładza”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Patronat honorowy:
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

PROGRAM
10.00 – 10.15
Powitanie uczestników – Grzegorz Kulkowski, prezes zarządu oddziału OSPSBHPw Olsztynie, Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.
10.15 – 10.45
„Praca odmładza” – kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia pracowników starszych - Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB; Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB.
10.45 – 11.15
Poprawa bezpieczeństwa pracy i jakości życia starszych pracowników – dobre praktyki z przedsiębiorstwa – Joanna Kołakowska, Minerals Tech Szczytno.
11.15 – 12.15 - Przerwa kawowa i gry aktywizujące
Podczas przerwy uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z gier edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przygotowanych przez Partnerów konferencji. Pod koniec konferencji wśród uczestników gier zostaną rozlosowane nagrody.
12.15 – 12.35
Szkolenia bhp, a prewencja wypadkowa – OIP w Olsztynie.
12.35 – 12.55
Wpływ szkoleń na bezpieczną obsługę urządzeń podlegających UDT - UDT w Olsztynie.
13.00 – 14.00 - Obiad
14.00 – 15.30 - Warsztaty w grupach
I grupa – Justyna Pokładnik, wykładowca TAM
Aktywne metody prowadzenia szkoleń BHP:
• Ćwiczenia z trzech wybranych metod prowadzenia szkoleń BHP metodami aktywizującymi.
• Proste symulacje zagrożeń w sali szkoleniowej – praca w grupach.
II grupa – Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
Szkolenie pracowników w różnym wieku.
III grupa – Katarzyna Hildt-Ciupińska, Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB
Promocja zdrowia w miejscu pracy.
15.30 – 15.50
Podsumowanie prac w grupach.
Podsumowanie gier aktywizujących Partnerów konferencji – ocena konkursu i wręczenie nagród.
15.50 – 16.00
Dyskusja i zakończenie konferencji.
19.00 - BAL BHP

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszty udziału w konferencji: Udział w konferencji jest bezpłatny. Materiały konferencyjne są bezpłatne.
Koszty dodatkowe: Bal BHP - uczestnicy pokrywają we własnym zakresie – 140,00 zł/os
Koszty noclegów w Hotelu HP PARK – uczestnicy pokrywają we własnym zakresie:
- 160 zł/os - pok. 1 os.
- 100 zł/os - pok. 2 os.
Rejestracji noclegu można dokonać pod nr tel. 89/ 524 06 04 lub hpolsztyn@hotelepark.pl, podając hasło „BHP”
Adres:
Hotel HP PARK, Olsztyn, ul. Warszawska 119
Szczegółowe informacje i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie:
www.olsztyn.ospsbhp.pl lub tel. 608 429 529

Żródło: OSPSBHP w Olsztynie


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij