W Kielcach w dniach od 7 do 9 czerwca odbyła się kolejna edycja KIELCE IFRE-EXPO i WORK SAFETY-EXPO 2018.

Targi poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy odbyły się w Kielcach po raz drugi. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad sześć tysięcy uczestników. Targi odbywały się równolegle z  Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO 2018. Wydarzenie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z środkami ochrony zbiorowej, środkami ochrony indywidualnej pracowników, systemami alarmowymi, monitoringiem zagrożeń oraz usługami szkoleniowymi. Wśród wystawców znaleźli się producenci i dystrybutorzy produktów z różnych dziedzin, a także przedstawiciele mediów branżowych i instytucji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto w czasie Targów zorganizowane były bezpłatne porady i konsultacje dla pracodawców. Spotkania miały służyć zwiększaniu wiedzy między innymi w zakresie przepisów BHP, ubezpieczeń i finansów, medycyny pracy. Wśród ekspertów znaleźli się: Janusz Borówka (ekspert ds. BHP certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Andrzej Dziedzic (biegły sadowy wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy) i Małgorzata Suchodolska (doradca ubezpieczeniowy z Kancelarii Doradztwa Finansowego). Pierwszego dnia targów odbyło się również zamknięte spotkanie członków Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego. Dodatkowo w specjalnej strefie edukacyjnej na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy miały miejsce testy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy i Stowarzyszenie Służb BHP (oddział w Kielcach). Pierwszego dnia inspektor pracy OIP wygłosił wykład, w którym podjął temat wybranych elementów prawa pracy. Na tym nie skończył się jednak dzień w strefie edukacyjnej. Niemal do samego zakończenia targów trwały jeszcze dyżury inspektorów pracy IOP, specjalistów Stowarzyszenia Służb BHP i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. W piątek, czyli drugiego dnia Targów, w hali G zorganizowano seminaria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach i prelekcje wygłosili st. asystent Agnieszka Witkowska z Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Opowiedziała ona o trybie orzekania i rozpoznawania chorób zawodowych. Na zagrożenia wynikające z palenia tytoniu w miejscu pracy zwróciła z kolei uwagę druga prelegentka – Ewa Ziemkiewicz, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Zorganizowanym wydarzeniom towarzyszyły również pokazy środków ochrony indywidualnej pracowników oraz ekspozycje produktów związanych z branżą BHP. Łącznie lista wystawców w ramach IFRE-EXPO i WORK SAFETY-EXPO zawierała ponad 100 różnych firm, producentów i instytucji. Zakres branżowy Targów WORK SAFETY-EXPO objął między innymi takie zakresy jak:

  • odzież robocza i ochronna
  • oświetlenie  awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa
  • systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy i systemy technicznego i biernego zabezpieczenia obiektów
  • ergonomia miejsca pracy
  • sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego i chemiczno-ekologicznego oraz środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
  • systemy łączności  służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych
  • wydawnictwa branżowe, instytucje i organizacje

W hali G stoisko numer 26 zajęła Redakcja „Promotora BHP”. Tuż obok mieściło się stanowisko Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, które zapewniło gościom możliwość podziwiania zabytkowych pojazdów pożarniczych oraz wyjątkowych eksponatów ze swoich zbiorów. Ekspozycja objęła dwie wystawy – o historii sikawek strażackich oraz o udziale strażaków w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Targom pożarniczym patronował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Duże zainteresowanie wzbudziły również pokazy na terenie przed halami, które zostały przygotowane w ramach IFRE-EXPO 2018. Uczestnicy Targów mogli oglądać między innymi: pokaz dynamiczny Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pokaz technologii pralniczych dla pożarnictwa, pokaz ratownictwa medycznego Harcerskiej Grupy Ratownictwa Medycznego w Busku Zdroju, zawody Drużyn OSP, pozorację z użyciem motocykla ratunkowego czy pokazy psów ratowniczych GRS OSP z Nowego Sącza.

Ze swojej strony serdecznie wszystkim dziękujemy za cenne spotkania i rozmowy z zespołem „Promotora BHP”. Mamy nadzieję, że dla zarówno dla gości, jak i wystawców czas spędzony na Targach okazał się owocny, a wykłady, kursy i szkolenia pozwoliły na pogłębienie wiedzy w zakresie BHP.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij