W Wałbrzychu w dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników"

Cel Konferencji: Wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników. Konferencja organizowana była przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Patronat medialny Objęła Redakcja „PROMOTOR BHP”.

Zakres tematyczny:

1.       Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.

2.       Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń.

3.       Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoringu

4.       Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe

5.       Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy

6.       Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka

7.       Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy

8.       Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

W konferencji udział wzięli pracownicy uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wykłady tematyczne prowadzili przedstawiciele Państwowej Inspekcji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Dozoru Technicznego.

Problemy praktyczne bezpieczeństwa pracy przedstawili pracownicy służby BHP.

Przedstawiono 21 referatów. Czasopismo "Promotor BHP" zapewniło uczestnikom dodatkowe materiały.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij