Konferencja zorganizowana została 10 maja 2018 roku przez Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk w ramach Bałtyckiego Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Stocznia Crist S.A. w Gdyni. Partnerami merytorycznymi byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Partnerami wspierającymi były firmy: Robod S.A. oraz 3M Wrocław Sp. z o. o. Patronatem medialnym Konferencję objęły miesięczniki: „Atest Ochrona Pracy”, „Przyjaciel przy pracy” oraz „Promotor BHP”.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele kierownictwa, kadry inżynieryjno – technicznej oraz służb BBHP firm branży stoczniowej. Było to pierwsze tego typu spotkanie w naszym regionie.
Konferencję otworzył Marek Nościusz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk, który zaprezentował program Konferencji, cele jakie przyświecają organizatorom oraz przedstawił zaproszonych do wygłoszenia wykładów prelegentów.

Okręgową Inspekcję Pracy w Gdańsku reprezentował Inspektor Pracy p. Dariusz Dąbrowski. W swoim wystąpieniu przywołał akty prawne odnoszące się do tematu oraz zwrócił uwagę na najczęstsze zagrożenia występujące w stoczniach i portach. W tym kontekście odniósł się do statystyk wypadkowości w branży stoczniowej (liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy i in.) na tle danych statystycznych za ubiegły rok opublikowanych przez GUS. Podkreślił, że najczęściej wypadkom przy pracy ulegają osoby o najkrótszym stażu pracy.
Źródła zanieczyszczeń wód portowych oraz inne zagrożenia środowiska omówił p. Piotr Trybuszewski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Omówił kwestie wpływu działalności gospodarczej portów i terminali portowych, stoczni, a także samego miasta na jakość wód portowych.
Następnie głos zabrała pani dr Dorota Całus-Kania z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, która omówiła wpływ warunków pracy na występowanie chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska zawodowego stoczniowców i portowców.
W imieniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku wystąpiła p. Agnieszka Hinz, która w swojej prezentacji wykazywała, jak istotne znaczenie w profilaktyce zawodowej odgrywają badania środowiska pracy w poszczególnych zakładach pracy.

Przedstawiciele firmy ROBOD z Gdańska, pp. Arkadiusz Kasprzyk i Mariusz Uleński zaprezentowali zebranym, na wybranych przykładach, dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników stoczni. Nowości w dziedzinie środków ochrony indywidualnej przedstawili pp. Przemysław Żabicki i Paweł Górski, reprezentujący firmę 3M. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach prezentowano przykładowe środki ochrony osobistej, dzięki czemu uczestnicy Konferencji mogli poznać najnowsze rozwiązania, zasięgnąć porady specjalistów i nawiązać kontakty zawodowe.

Prezentacje dobrych praktyk BHP przedstawili Członkowie OSPSBHP Oddział w Gdańsku:
- Agata Jamroz-Krause, DCT Gdańsk S.A. - Kultura BHP jako czynnik kształtowania bezpiecznych warunków pracy;
- Łukasz Król, NAUTA S.A. – Bezpieczeństwo pracy za pisemnym zezwoleniem;
- Maciej Romanowicz, CRIST S.A. - SZBHP a profilaktyka wypadkowa.
Marek Nościusz, podsumowując Konferencję zapewnił, że tego typu spotkania staną się cyklicznymi, corocznymi wydarzeniami, obejmującymi branżę stoczniową i portową, organizowanymi przemiennie w różnych firmach.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału Gdańsk kieruje podziękowania do firm wspierających organizację Konferencji, w szczególności do Stoczni CRIST S.A. oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także do wykładowców za profesjonalne prowadzenie zajęć oraz do wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia.

Żródło: materiały organizarota


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij