W Rzeszowie 27 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbędzie się konferencja z okazji Międzynarodowego dnia pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Już wkrótce pzypada Międzynarodowy dzień pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W Rzeszowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja poswięcona tematom BHP.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 Otwarcie konferencji
9:10 Wypadki przy pracy w województwie podkarpackim. - Urząd Statystyczny w Rzeszowie
9:25 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz służby jako jeden z determinantów bezpieczeństwa mający wpływ na stan wypadków przy pracy. Uwagi i wnioski w przedmiocie nowej regulacji. - OPZZ Województwa Podkarpackiego
9:50 Zachowania zdrowotne mężczyzn aktywnych zawodowo. - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
10:20 Szybciej, dokładniej i mniej kosztów - innowacje w UDT. - Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie
10:45 Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym rzeczy i osób - kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Czas pracy, wymagane dokumenty. - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
11:15 Przerwa
11:30 Nowe substancje psychoaktywne w środowisku pracy - potencjalne zagrożenia, prewencja. - Oddział Higieny Pracy - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
11:55 Rola badań profilaktycznych w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
12:20 Wypadki przy pracy w praktyce. Kwoty odszkodowań od kwietnia 2018 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
12:50 Ocena ryzyka zawodowego podstawą do zapobiegania wypadkom przy pracy. - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie
13:15 Zakończenie konferencji. Indywidualne konsultacje z prelegentami.

Patronem medialnym spotkania jest miesięcznik "Promotor BHP"


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij