Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników

HONOROWY PATRONAT:

JM Rektor PWSZ AS prof. nadzw., dr hab. Piotr Jurek

Prezydent m Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej

PATRONAT MEDIALNY „PROMOTOR BHP”

Zakres tematyczny:

  1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.
  2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń
  3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoring
  4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
  5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka
  7. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
  8. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

Komitet Naukowy:

prof. zw dr hab. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu

prof. zw. dr hab. inż. Paweł Frącz, PWSZ AS w Wałbrzychu

dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

prof. nadzw. dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu

prof. nadzw. dr hab. Anna Szemik–Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach

dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

dr inż. Andrzej Dąbrowski, PWSZ AS w Wałbrzychu

dr inż. Adam Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

Komitet Organizacyjny:                 

mgr Kazimiera Marzec – przewodnicząca, PWSZ AS w Wałbrzychu

dr inż. Wojciech Chmura – zastępca przewodniczącej, PWSZ AS w Wałbrzychu

dr inż. Szymon T. Dziuba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Piotr Kaczmarek, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu

Terminy:

Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 24 kwietnia 2018 r.;

Streszczenie referatu do 10 maja 2018 r. - do Sekretariatu Konferencji (Sekretariat Instytutu Przyrodniczo–Technicznego) jako załącznik .pdf lub .jpg, drogą elektroniczną na adres email: ipt@pwsz.com.pl lub faksem na numer +48 74 641 92 02.

– termin nadsyłania referatu w języku polskim lub w języku polskim i angielskim: 20 maja br.

– przesłanie szczegółowego harmonogramu obrad konferencji: 28 maja br.

FORMA ORAZ KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt konferencji obejmuje w zależności od wybranej opcji: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja, certyfikat uczestnictwa, druk referatu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pwsz.com.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij