Komitet Projektowy notatką ISO / PC 283/N 277 z dnia 7 listopada 2017r. poinformował o końcowych pracach przy opracowaniu ISO/FDIS 45001.

Obecny stan prac nad normą ISO 45001 przebiega w następujący sposób:

Luty 2016  – opracowano projekt normy ISO/DIS 45001 (Draft International Standard)

Maj 2017 – opracowano projekt normy ISO/DIS 45001.2 (Draft International Standard)

Sierpień 2017 – prace nad uwagami (1628 komentarzy)

Wrzesień 2017 – kolejne spotkanie (prace nad komentarzami)

Listopad 2017 – prace nad ISO/FDIS 45001 (w opracowaniu)

Styczeń 2018 – głosowanie ISO/FDIS 45001 (zatwierdzenie)

Kwiecień 2018 – publikacja przez PKN (wersja okładkowa)

Wrzesień 2018 – tłumaczenie

Kwiecień 2021 – przejście na nową normę ISO 45001:2018

Komitet Projektowy notatką  ISO / PC  283/N 277 z dnia 7 listopada 2017r. poinformował o końcowych pracach przy opracowaniu ISO/FDIS 45001 (Final Draft International Standard). Następnie Komitety Techniczne krajów zaangażowanych w opracowanie normy (w Polsce – KT nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym) w okresie od 30.11.2017 r. do 25.01.2018 r. były zobowiązane dokonać pozytywnego lub negatywnego głosowania potwierdzającego zakończenie (lub brak zakończenia) prac nad standardem i jego gotowością do publikacji.

Zgodnie z informacją ISO / PC 283 w dniu 2018-01-27 godz. 00:02:19 głosowanie zamknięto.

Wyniki głosowania nad projektem normy ISO / FDIS 45001 przedstawiają się następująco: 
Wszystkich członków głosujących – 61

Członkowie głosujący pozytywnie – 57

Członkowie głosujący negatywnie – 4

Członkowie, którzy wstrzymali się od głosu, nie są uwzględniani w tym głosowaniu.

Wynik: 93% głosów na „TAK” przy wymaganych 66,66%

 

Decyzja ISO / PC 283 – projekt normy ISO / FDIS 45001 został zatwierdzony.

Należy podkreślić fakt, że 21 członków przekazało wyniki głosowania z komentarzami, które będą wymagały analizy i rozpatrenia.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej ISO / PC 283, po pozytywnym głosowaniu, publikacja normy  ISO 45001:2018 może nastąpić w kwietniu 2018 r. Po tym terminie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym może ukazać się publikacja normy ISO 45001:2018 w tzw. „wersji okładkowej”, czyli okładka po polsku, tekst normy po angielsku. Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 jako uczestnik KT nr 276 wyraziło gotowość aktywnego uczestnictwa w tłumaczeniu wymagań normy ISO 45001:2018 bezpośrednio po jej publikacji.

Validity of certifications to OHSAS 18001:2007 Ważność certyfikatów dla OHSAS 18001:2007 oraz  PN-N-18001:2004
OHSAS 18001:2007 certifications will not be valid after three years from publication of ISO 45001:201 8. Certyfikaty OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 nie będą ważne po trzech latach od publikacji ISO 45001:2018.

The expiry date of certifications to OHSAS 18001:2007 issued during the migration period needs to correspond to the end of the three year migration period. Data wygaśnięcia certyfikatów dla OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 wydanych podczas okresu migracji musi odpowiadać zakończeniu trzyletniego okresu migracji.

Zgodnie z zasadami, po ukazaniu się normy wyższej rangi (międzynarodowej) normy krajowe ulegają wycofaniu.

TimelineOś czasu

Dec 2017 / Jan 2018Grudzień 2017r / Styczeń 2018r

Feb 2018Luty 2018 - 2020

FebLuty20212021

 

3 year migration period3-letni okres migracji

 

OHSAS 18001:2007OHSAS 18001: 2007

PN-N-18001:2004

     

ISO45001:2018ISO 45001: 2018

FDIS ballotGłosowanie ISOF / DIS– 45001 zatwierdzenie

Publication ofPublikacja

International StandardMiędzynarodowy standard

 

National Standards BodiesKrajowe organy normalizacyjne

TranslationTłumaczenie

Release of national standardWydanie normy krajowej

 

Accreditation BodiesJednostki akredytujące

Accreditation update transitionPrzejście aktualizacji akredytacjiAccreditation

 

 

 

Certification BodiesJednostki certyfikujące

Certification update transitionPrzejście aktualizacji certyfikatu

 

 

Certified OrganizationsOrganizacje certyfikowane

Certification update transition

Przejście aktualizacji certyfikatu

 

             

Źródło: Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij