Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu "Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania", które odbędzie 14-16 marca 2018 r. w Katowicach. O dofinansowanie (nawet 80%) w szkoleniu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa!

SZKOLENIE:

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007 oraz normy ISO 45001:2018

TWOJA FIRMA NALEŻY DO MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA I JEST Z WOJ. ŚLĄSKIEGO? MOŻESZ UZYSKAĆ NAWET 80% DOFINANSOWANIA NA NINIEJSZE SZKOLENIE!

>>> POZNAJ SZCZEGÓŁY! <<<

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

  • osób powołanych do pełnienia funkcji Pełnomocników ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ w organizacjach,
  • osób chcących pełnić funkcje Pełnomocników ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ w organizacjach,
  • pełnomocników, specjalistów ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ w organizacjach,
  • auditorów wewnętrznych ds. SZJ, SZŚ, SZBiHP lub ZSZ w organizacjach.

DATA:

14-16 marca 2018

MIEJSCE:

al. Aleja Walentego Roździeńskiego 16/Sala Samba
40-202 Katowice, woj. śląskie
Szkolenie odbędzie się w Hotelu Novotel
w Sali Samba.

W czasie trwania szkolenia parking dla uczestników będzie bezpłatny.

ORGANIZATOR:

RECON Consulting Sp. z o.o.

CEL SZKOLENIA

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji lub uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy osób, które już taką funkcję pełnią zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz omówienie nowej normy ISO 45001:2018.
  • Szkolenie umożliwi pracownikom przedsiębiorstwa wykonanie analizy podejmowanych działań w celu zwiększenia wydajności i ustabilizowania wykonywanych czynności związanych z obsługą ww. Systemów zgodnie z wymaganiami i interpretacjami ww. norm, kontekstem organizacyjnym, ryzykami i szansami, politykami itp.
  • Poprzez poznanie przez uczestników metod i narzędzi służących do identyfikacji ew. niezgodności i realizacji działań korygujących, przeglądu zarządzania, planowania, monitorowania i dokumentowania Systemu występujące w poszczególnych organizacjach będą zarządzane w sposób sprawny i niezawodny.
  • Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników umiejętności definiowania w organizacji procesów oraz zarządzania tymi procesami poprzez ich dokumentowanie, nadzór i doskonalenie zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz ISO 45001:2018. Uczestnicy zrozumieją rolę, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika ds. ZSZ. Będą potrafili określić politykę ZSZ, zdefiniować mierzalne cele uwzględniając strategię organizacji i jej kontekst. Uczestnicy nabędą umiejętność komunikacji na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej oraz prezentacji wyników ZSZ w ramach przeglądów zarządzania.

POZNAJ SZCZEGÓŁY I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

NIE CZEKAJ! ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 9 LUTEGO 2018!

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij