Mali i średni przedsiębiorcy są gotowi inwestować w bhp głównie ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych – wynika z IV edycji badania Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Raport wyodrębnia również trzy różne postawy przedsiębiorców wobec zagadnień związanych z bhp. Wśród firm z sektora MŚP mamy zarówno te, świadomie kreujące swoją politykę bhp, jak i te, które jedynie incydentalnie zajmują się tymi kwestiami oraz takie, które z wielką rezerwą podchodzą do realizacji wymogów formalno-prawnych narzuconych przez państwo.   

To już czwarta edycja raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego celem jest zbadanie świadomości i postaw wobec bhp w polskich przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 300 małych i średnich przedsiębiorstw, które odpowiedzialne są za wytwarzanie ponad 50 proc. PKB w Polsce. - Wybór takiej grupy badawczej podyktowany był faktem, że firmy te nie są objęte przez ustawodawcę obowiązkiem utworzenia służb bhp. Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy zatrudniający do 100 pracowników mogą powierzyć wykonywanie zadań bhp pracownikowi, zatrudnionemu także do innych zadań, a w określonych przypadkach mogą nawet te obowiązki wykonywać samodzielnie. Jak pokazują wyniki naszego raportu, z takiej możliwości korzysta jedynie 8 proc. firm. Zdecydowana większość, bo aż 70 proc. wspiera się w tym zakresie kompetencjami zewnętrznych podmiotów. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi nawet 76 proc. – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. Warto zauważyć, że w ciągu zaledwie dwóch lat liczba małych przedsiębiorstw korzystających z usług profesjonalnych firm zewnętrznych wzrosła o blisko 15 proc. („Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”).

Rękawice „ochronne” z supermarketu

W sektorze MŚP najczęściej podczas pracy wykorzystywana jest odzież (72 proc.), obuwie (64 proc.) oraz rękawice (62 proc.) ochronne. Z  badania wynika, że w średnich przedsiębiorstwach częściej niż w małych  używane są środki ochrony indywidualnej. 21 proc. małych firm (trzy razy więcej niż średnich) deklaruje, że nie używa żadnych środków ochrony indywidualnej, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Oprócz samego faktu używania ŚOI bardzo duże znaczenie ma także ich jakość (…).

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Powinien stale podejmować działania zmierzające do zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia i życia czynników występujących w środowisku pracy oraz zapewniać higieniczne warunki jej wykonywania. Z danych raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017” wynika, że 76 proc. przedsiębiorców przyznaje, że ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy (...).

Ryzyka wypadku nie da się wyeliminować

Aż 35 proc. pracodawców z małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że praca w ich zakładach nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla zdrowia i życia (…).

Pracodawcy podobnie oceniali stopień ryzyka wypadku w poszczególnych branżach. – W przypadku branży motoryzacyjnej, specyfika pracy warsztatów samochodowych generuje sytuacje zagrożenia wypadkowego, jednak od zatrudnionych pracowników wymaga się specyficznych umiejętności i kultury pracy, które niwelują te ryzyka (…) potencjalne ryzyko jest ograniczone w usługach motoryzacyjnych, chociaż typowe ryzyka nie są do pominięcia – mówi Jan Obojski, Pełnomocnik ds. Zarządzania Logistycznego ILS, Grupa Inter Cars.

Troska o zdrowie pracownika

Dane z raportu pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat więcej wypadków miało miejsce w średnich firmach. Aż 56 proc. przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 99 pracowników odnotowało incydenty  wypadkowe, z czego  37 proc.  zdarzeń zostało zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku małych firm, odsetek wypadków wyniósł 23 proc., z czego zgłoszono jedynie 33 proc przypadków.

Tegoroczne badanie pokazało, że dla małych i średnich firm najważniejszymi konsekwencjami wypadku są jego skutki zdrowotne i społeczne. Aż 90 proc. pracodawców przyznało, że w razie wystąpienia wypadku przy pracy najbardziej obawia się uszczerbku na zdrowiu pracownika. (…) Wiele branż narzeka na niedobór wykwalifikowanych pracowników, dlatego czasowa nieobecność, szukanie zastępstwa czy długotrwały proces rekrutacji to dodatkowe  koszty, jakie ponosi pracodawca (…).

Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Public w dniach 22.09–3.10.2017 roku na reprezentatywnej grupie 300 pracodawców z sektora MŚP techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).

Pełna treść Raportu

Źródło: Bezpieczni w Pracy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij