Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP - Promotor BHP

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkoleniu okresowym w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-9 marca 2018 r. w Kaliszu.

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP
DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.; Dz. U. z 2005 r. Nr 116,poz. 972 z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

 

KALISZ 6-9 marca 2018 r.
Sala wykładowa COSOSPSBHP, ul. Górnośląska 56

Program szkolenia obejmuje 32 godz., zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zakres obejmuje m. in.:

▪ wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy;
▪ problem ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
▪ metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka;
▪ metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia;
▪ zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku;
▪ ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
▪ nowoczesne metody pracy służb bhp;
▪ nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp;
▪ analizę przyczyn wybranych wypadków przy pracy – profilaktyka;
▪ problemy ochrony p. poż. i środowiska naturalnego;
▪ egzamin – zajęcia kończą się egzaminem.

Zajęcia prowadzić będzie  doświadczona kadra wykładowców z doświadczeniem w bhp
i we współpracy z PIP.


Cena:

450,00 zł
(w przypadku członków OSPSBHP)

650,00 zł
(w przypadku osób niezrzeszonych)

 

Cena szkolenia obejmuje:

▪ materiały i pomoce dydaktyczne,
▪ konsultacje z wykładowcami,
▪ serwis kawowy + kanapki,
▪ certyfikat o ukończonym kursie.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Szkoleniowego

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ
na adres e-mail:
cos@ospsbhp.com.pl
Więcej informacji udziela dyr. Piotr Kaczmarek, tel.: 609 519 839


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij