Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji  Safety Automation, która odbyła się w dniach 12-13.12.2017 w Kielcach. Partnerem Merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34.

Konferencja otwarta została przez Wiesława Monkiewicza z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu nawiązał do najszybszego od 6 lat wzrostu rynku dostarczanych przemysłowi maszyn oraz zwrócił uwagę na szczególne miejsce Polski w tym trendzie. Firma Siemens była Partnerem Technologicznym wydarzenia. 

Uczestnicy wydarzenia bardzo wysoko ocenili merytoryczny poziom konferencji. Za najciekawsze wystąpienie uznana została prelekcja Marka Kamińskiego z Urzędu Dozoru Technicznego, poświęcona praktycznemu stosowaniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W wystąpieniu zaprezentowane zostały standardy bezpieczeństwa uregulowane Dyrektywą Maszynową, przedstawiono także  zadania prowadzące do spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził również referat Marka Trajdosa, Prezesa Klubu Paragraf 34, poświęcony zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu maszyn. W referacie zaprezentowane zostały normy prawne dotyczące tego zagadnienia oraz kompleksowa analiza możliwych przyczyn. W wystąpieniu największy nacisk położono na sposoby zapobiegania nieplanowanemu uruchomieniu, spowodowanemu zarówno błędem operatora jak i uszkodzeniem układu sterowania bezpieczeństwem.

Za bardzo dobre uczestnicy uznali również wystąpienie Radosława Goneta, z firmy EcoMS Consulting, w którym zaprezentowane zostały planowane zmiany z zakresu bezpieczeństwa maszyn, zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy oraz konsekwencje prawne, jakie wniosą one do sfery bezpieczeństwa technicznego.

Niezwykle cenne dla konferencji jest merytoryczne zaangażowanie instytucji państwowych, które w swoją misję wpisane mają czuwanie nad bezpieczeństwem przemysłowym. Prelekcje wygłoszone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Partnerami konferencji były firmy Automatech, Baumer, Cert Partner oraz Stoltronic. 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij