1 grudnia b.r. odbyło się spotkanie przedświąteczne katowickiego Oddziału OSPSBHP. Miało ono miejsce w sali konferencyjnej budynku „Stalexsportu” w Katowicach, przy ul. Mickiewicza.

Spotkanie to połączone zostało z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem, mającym na celu uzupełnienie składu Zarządu Oddziału.  Informacje o nowym składzie tego gremium znajdziemy na stronie katowickiego Oddziału OSPSBHP. Dodajmy, że na stanowisko sekretarza Zarządu Oddziału została wybrana Jadwiga Piotrowska, a członkiem Zarządu Oddziału jest jeszcze Klaudia Orlean. Walne Zebranie podjęło bowiem uchwałę o zwiększeniu składu Zarządu Oddziału z siedmiu do ośmiu osób. Do Komisji Rewizyjnej, w miejsce Jadwigi Piotrowskiej, została powołana Halina Grześkiewicz. Prezes Beata Kaczmarek w swoim wystąpieniu poinformowała m.in. o planowanych wydarzeniach w nadchodzącym roku. Jednym z nich ma być spotkanie wyjazdowe w dn. 13 i 14 kwietnia  2018 roku. Miejsce wyjazdu ma być dopiero uzgodnione. Pytanie na ten temat znajdowało się w ankiecie, którą wypełnili uczestnicy spotkania. Z rozmów kuluarowych wynika, że ważne miejsce w tych propozycjach zajmują m.in. Ciechocinek oraz miejscowości górskie. Ważnym wydarzeniem w przyszłym roku będzie, planowana na 23 listopada 2018 roku, konferencja z okazji powstania OSPSBHP, w tym również katowickiego oddziału, który należy do najstarszych i największych w naszym kraju.

Następnie odbyło się szkolenie, którego tematyka dotyczyła profilaktycznych badań lekarskich i chorób zawodowych. Zajęcia prowadził dr nauk med. Ryszard Szozda – przewodniczący zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. W trakcie prelekcji poruszone zostały takie tematy, jak: orzekanie o zdolności do pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, orzecznictwo rentowe i odszkodowawcze dotyczące osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi i po wypadkach przy pracy, orzekanie o niepełnosprawności  u osób ze stwierdzoną chorobą zawodową i po wypadkach przy pracy.

Ważne informacje dotyczyły m.in. badań profilaktycznych pracowników. Zagadnienia związane z badaniami profilaktycznymi pracowników reguluje szereg aktów prawnych, w tym dwa podstawowe – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2067). Celem badań profilaktycznych jest stwierdzenie, czy u zatrudnionego pracownika nie występują przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy oraz odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnych zmian chorobowych.

Badania profilaktyczne dzielą się na: wstępne, kontrolne i okresowe. Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe. Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni. Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy, w terminach określonych przez lekarza, który dokonuje tego na podstawie załącznika nr 1 (Wskazówki metodyczne…) do wspomnianego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. Badania profilaktyczne prowadzone są na koszt pracodawcy, który wydaje skierowanie na te badania. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne); określenie jednego lub kilku stanowisk, na których osoba ta ma być zatrudniona (w przypadku osób przyjmowanych do pracy); określenie stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony (w przypadku pracowników); informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na tych stanowiskach. Wzór skierowania na badania lekarskie podaje załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.

W trakcie spotkania każdy z uczestników otrzymał kalendarz sygnowany przez OSPSBHP Oddział w Katowicach, wydany z okazji 25-lecia Oddziału. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem i oczywiście życzeniami świątecznymi…


Autor: Ryszard Bryła

Zdjęcia: Archiwum autora


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij