W dniu 6.10.2017 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koszalinie zorganizowało Konferencję pt. „BHP przy stosowaniu substancji chemicznych”.

W wydarzeniu wzięło udział 90 osób. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęł Promotor BHP. 

W pierwszej części spotkania wystąpił p. Waldemar Prochota – Starszy Inspektor Pracy, który omówił ocenę ryzyka zawodowego oraz wypadkowość przy stosowaniu substancji chemicznych. Następnie p. Jacek Kowal – Specjalista w Urzędzie Dozoru Technicznego przedstawił uczestnikom konferencji warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz trujących i żrących. Pan Robert Wieczorek z firmy Lakeland przedstawił najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi. Firma Medisept zaprezentowała uczestnikom konferencji swoje produkty i ich wpływ na bezpieczeństwo w środowisku pracy. Pani Agnieszka Prusinowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie przedstawiła tematykę BHP przy stosowaniu substancji chemicznych – ze zwróceniem uwagi na karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, występujące choroby zawodowe oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tym zakresie. Tematykę organizacji działań ratowniczych w zakresie usuwania skutków awarii w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych przedstawił kpt. Bartłomiej Góral, Zastępca Dowódcy JRG nr 2 w Koszalinie. Firma 3M zaprezentowała środki ochrony układu oddechowego oraz wzroku przy stosowaniu substancji chemicznych. Transport towarów niebezpiecznych – regulacje prawne, obowiązki uczestników przewozu w zakresie stosowania wymagań umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, umowy ADR przedstawił Daniel Topol, Doradca ADR.

Na zakończenie konferencji odbył się Finał III konkursu Bezpieczeństwa Pracy pt. „BHP przy stosowaniu substancji chemicznych”, zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koszalinie. 

Na konkurs wpłynęło 29 prac, których autorami byli uczniowie szkół podstawowych z Koszalina i okolic. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Dominik Szkutnik ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie, II miejsce Jakub Robakiewicz ze Szkoły Podstawowej z Suchej Koszalińskiej, III miejsce zajęła Zuzanna Arabasz z tej samej szkoły.                                

W kategorii klas IV-VIII I miejsce zajęła Kamili Czapiewskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Koszalinie, II miejsce Wiktoria Huda ze Szkoły Podstawowej z Suchej Koszalińskiej, III miejsce zajęła Kinga Ciesielska ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie. Wyróżnienie przypadło Martynie Nowak ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Koszalinie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij