Dwudniowe Forum odbyło się w dniach od 4 do 5 października 2017 w Warszawie pod hasłem „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”.

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP to inicjatywa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, którą podjęto we współpracy CIOP-PIB. Partnerami spotkania były również: ZUS, UDT, PIP. Celem, jaki przyświecał organizatorom, było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnej służby BHP, jej problemów oraz wyzwań. Jak powiedziała Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP – w obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko rozumienia procesów obserwowanych na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian.
Hasło „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, pod którym Forum zostało zorganizowane, przyświecało wypowiedziom prelegentów.
W Sesji Inauguracyjnej głos zabrali  Zbigniew Janowski, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy,   prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Dariusz Mińkowski zastępca głównego inspektora pracy, podkreślił, że w przypadkach braku prawnych rozwiązań dotyczących nowych technologii, inspektorzy PIP stosują inne środki oddziaływania na pracodawców m.in.: programy prewencyjne czy popularyzację dobrych praktyk. Prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB w swoim wystąpieniu wskazała, że wpływ na bezpieczeństwo pracy w najbliższej przyszłości będą miały nowoczesne technologie, takie jak postępująca robotyzacja. Nie można też zapomnieć o stosowaniu sztucznych farmakologicznych środków zwiększających wydajność pracowników, podnoszących ich koncentrację, które już w tym momencie używane są przed pokaźny odsetek pracowników. Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru technicznego zwrócił uwagę na zagrożenia pojawiające się wraz z rozwojem nowych technologii, gdyż duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników w przyszłości będzie miało odpowiednie zabezpieczenie wirtualnych systemów sterujących maszynami czy ciągani technologicznymi. Także ataki  cyberprzestępców ns systemy sterowania mogą być przyczyną wielkich awarii i katastrof.
Formuła Forum została przyjęta entuzjastycznie – większość tematów omawiana była przez dyskusyjne grupy panelistów, które pod okiem moderatora opracowywały najbardziej aktualne problemy związane z polskim rynkiem pracy i BHP. Wśród termatów dyskusji poruszano np. problematykę pracownika XXI wieku, zmieniającego się rynku pracy, innowacyjność w bezpieczeństwie pracy czy temat samorządu zawodowego służby BHP.

Gratulujemy organizatorom udanego przedsięwzięcia, które zgromadziło tak dużą liczbę uczestników i z nadzieją patrzymy w przyszłość, oczekując kolejnych edycji Forum.


Strona Forum: http://www.forum.ospsbhp.pl/


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij