Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Pracy i Medycyny Pracy (A+A) stanowi najważniejszy kongres dotyczący BHP od 1950 roku. Świętując 35 rocznicę, kongres zmieni swoją strukturę, ale wciąż będzie odbywać się równolegle z targami A+A 2017.

Niezmienny jest również udział 350 ekspertów obszarów polityki, którzy przeprowadzą rozmowy o rozwoju społecznym, planowanych reformach w polityce krajowej oraz europejskiej, innowacjach technicznych i organizacyjnych, a także na temat aktualnych odkryć naukowych.
W dniach 17-20 października br., Federalne Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Basi) jako organizator kongresu, przyjmie pulę 5 500 zwiedzających na ponad 50 wykładów w CCD Congress Center Düsseldorf Süd.
Tegoroczny Kongres Bezpieczeństwa Pracy i Medycyny Pracy wraz z wiodącymi targami, zostanie uroczyście otwarty w przeddzień A+A 2017, tj. poniedziałek 16 października w Classic Remise Düsseldorf. Gości na otwarciu gali przywita: przewodnicząca Basi – Sonja König, Prezes Zarządu A+A – Klaus Bornack oraz Martin Tempel – Prezes Zarządu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, będący przedstawicielem kraju partnerskiego A+A – Wielkiej Brytanii. Otwarcie zostanie uzupełnione wykładem prof. Dr Armin Nassehi z Instytutu Socjologii w LMU w Monachium.
Słynna nagroda „Deutscher Arbeitsschutzpreis” zostanie wręczona jako kluczowy element Kongresu we wtorek po południu. Nagroda przyznawana jest za najlepsze techniczne i organizacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa małych i dużych firm.

Nowa struktura i specjalne wydarzenia

Pierwszy dzień kongresu A+A przeznaczony jest dla wydarzeń eksperckich. Pierwsze trzy dni A+A będą się skupiać wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii, natomiast ostatni dzień – piątek 20 października – będzie poświęcony zawodom. Wykład będzie koncentrować się wokół zagadnień edukacji i współpracy między różnymi zawodami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz prezentacji BHP jako atrakcyjnej opcji edukacji i kariery.
Wśród nowości pojawi się cykl imprez „Praxis Interaktiv” z praktycznymi podejściami do dalszego opracowywania podstawowych pojęć i tematów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy, takich jak ocena zagrożeń lub promocja zdrowia w miejscu pracy.

Punkt centralny i nadrzędne aspekty

Nadrzędne motywy Kongresu A+A w 2017 roku obejmują wydarzenia dotyczące kultury poprzedzającej werbalizację i digitalizację. Obok tematu „Arbeiten 4.0” (Praca 4.0), który odbędzie się w ramach konkursu „Industrie 4.0” (Przemysł 4.0), systemy pomocy dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz współpraca między ludźmi a robotami będą stanowić główne zagadnienia.
Inny ważny temat będzie dotyczył niebezpiecznych substancji rakotwórczych, takich jak azbest. Zagadnienie to objęte jest mottem „Kampf dem Berufskrebs” („Zwalczanie raka zawodowego”) w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii promocyjnej.
W czwartek 19 października odbędzie się pierwsze jednodniowe wydarzenie poświęcone niepełnosprawnym pracownikom. Przedstawiciele pracowników niepełnosprawnych to nowa grupa użytkowników A+A. Wydarzenie, które zostało specjalnie zaprojektowane w odpowiedzi na obecną debatę na temat włączenia, zajmie się nowo przyjętym „Bundesteilhabegesetz” (niemieckim aktem uczestnictwa), wdrożeniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dostępności jako centralnym tematem zdrowia i bezpieczeństwa.
Dwanaście cykli wykładów Kongresu A+A odbędzie się w niemiecko-angielskiej interpretacji symultanicznej. Kongresowi A+A towarzyszyć będzie Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz Forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego.

Aktualne informacje na temat A+A 2017 oraz 35. Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa Pracy i Medycyny Pracy znajdują się na stronie www.aplusa.de i www.basi.de/aa-kongress.

A + A 2017 odbywa się od 17 do 20 października 2017 r. i czynne jest codziennie od 9:00 do 18:00.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij