Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej zacznie w pełni funkcjonować od dnia 21 kwietnia 2018 r.

Nowelizacja dyrektywy wynika z przyjęcia nowych ramowych uregulowań prawnych zmieniających podejście do horyzontalnych przepisów technicznych, a w szczególności:

- Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. Nr 768/2008/EC w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. Nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 – najważniejsze zmiany

Ø  Zakres wyrobów objętych wymaganiami rozporządzenia

Ø  Procedury oceny zgodności (moduły)

Ø  Wymagania dotyczące dokumentacji

Ø  Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej w zależności od ryzyka

Ø  Wymagania zasadnicze dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa (małe zmiany)

Zgodność z decyzją horyzontalną 768/2008/UE

Środki Ochrony Indywidualnej - definicja

Środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jedynym lub większą ilością zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby.

Do ŚOI zalicza się również:

- wymienialne elementy składowe środków, mające znaczenie dla ich funkcji ochronnej

- elementy kotwiczące zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniami zewnętrznymi, które nie są w sposób trwały zamocowane i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych.

Zmiana – definicja obejmuje środki ochrony indywidualnej do użytku zawodowego i pozazawodowego


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij