W dniu 9 grudnia 2016 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP oraz spotkanie przedświąteczne.

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP oraz spotkanie przedświąteczne. W spotkaniu udział wzięli członkowie ZG (Zarządu Głównego) OSPSBHP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, przedstawiciele Zarządów oddziałów OSPSBHP,  oddziałowych Komisji Rewizyjnych i oddziałowych Sądów Koleżeńskich, członkowie OSPSBHP oraz zaproszeni goście – w sumie ponad 120 osób. Podczas posiedzenia omawiano m.in. Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych Komisji Rewizyjnych, a także Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych Komisji Rewizyjnych. Podczas jednego z wystąpień w ciekawy sposób została przedstawiona charakterystyka służb BHP w innych krajach europejskich.

W drugiej części spotkania omówiono najciekawsze inicjatywy, jakich podejmowały się w tym roku poszczególne oddziały. Przed spotkaniem ZG OSPSBHP zwrócił się do oddziałów z prośbą o opisanie najciekawszego przedsięwzięcia w roku 2016. Z pośród przesłanych opracowań wybierano trzy najciekawsze, które zostały nagrodzone upominkami od partnerów. Wyróżnione oddziały otrzymały również prenumeratę czasopisma „Promotor BHP”. Wyróżnienia w konkursie otrzymały:
- OSPS BHP, o. Katowice – za organizację konferencji „Wypadek, wiem co robić”
- OSPS BHP, o. Starachowice – za organizację pikniku BHP, który zgromadził ponad 1000 osób;
- OSPS BHP, o. Radom – za organizację warsztatów praktycznych

Następnie przedyskutowano bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania oddziałów i komunikacji z Zarządem Głównym. Podnoszono między innymi temat promocji Stowarzyszenia i aktualizowania stron www poszczególnych oddziałów.

Ostatnią oficjalną częścią spotkania było spotkanie ZG OSPSBHP z polskimi stowarzyszeniami, zrzeszającymi służbę BHP. Tematem spotkania było omówienie możliwych obszarów współpracy pomiędzy ZG OSPSBHP, partnerami wspierającymi ZG OSPSBHP oraz polskimi stowarzyszeniami. W spotkaniu uczestniczył Zarząd Główny OSPSBHP, a także przedstawiciele innych stowarzyszeń: Tadeusz Sułkowski ze Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Barbara Skorupa ze Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi, Michał Dorożko i Marcin Babski z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Agnieszka Sosnowska i Adam Borysewicz ze Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP oraz Paweł Rozowski ze Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W spotkaniu wzięli udział również partnerzy OSPS BHP: Arkadiusz Plaskowicki i Andrzej Wieder z firmy Ejendals, Janusz Rożnowski z firmy Iturri oraz Gianluca Marcattilii z firmy Akala Faraone. Nie zabrakło tam również przedstawiciela redakcji „Promotora BHP”. Podczas spotkania podzielono się informacjami nt. współpracy z ENSHPO – europejską siecią łączącą ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem pracy. OSPS BHP podjęło decyzję o wejściu w struktury ENSHPO, mając nadzieję na rozwój merytoryczny i owocną współpracę z instytucjami zagranicznymi. Gorącym tematem były również szkolenia BHP – a szczególnie potrzeba uregulowania działalności służby BHP w tym zakresie i pojawianie się nieuczciwych praktyk na tym polu. Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP zaproponowała, aby tematyka prawidłowej organizacji systemu szkoleń BHP została poddana pod dyskusję podczas IV Kongresu Służby BHP, organizowanego przez OSPS BHP we wrześniu 2017. Podczas przyszłorocznego Kongresu planowanych jest kilka dyskusji panelowych, zaś w wnioski z nich, przedstawione i zatwierdzone  później podczas sesji plenarnej Kongresu, mają być podstawą do projektów zmian legislacyjnych. Spotkanie zostało również podsumowane wyrażanym przez wielu uczestników oczekiwaniem utworzenia swoistego „kręgosłupa” dla całej branży BHP.

Na koniec przyszedł czas na przedświąteczne spotkanie przy stole. Ponad 90 osób spotkało się wieczorem w pięknej sali restauracyjnej hotelu Grand. Korzystając z tej przedświątecznej okazji, wszystkim przedstawicielom OSPS BHP, naszym czytelnikom i partnerom redakcja czasopisma „Promotor BHP” składa świąteczne życzenia spokoju, radości i odpoczynku w gronie najbliższych. Wszystkiego najlepszego!W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij