Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się 24-26 października 2016 r. w Tychach i zgromadziła ponad 100 osób.

Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się 24-26 października 2016 r. w Tychach i zgromadziła 107 osób. Organizatorem konferencji była redakcja naszego czasopisma. Wyższy Urząd Górniczy objął konferencję patronatem honorowym, zaś KGHM, Grupa Lotos oraz Grupa Tauron patronatem merytorycznym. Wśród partnerów konferencji znalazły się również firmy: 3M, AJ Group, Akala Faraone, Alfa i Omega, Filter Service, Hubix, Iturri, JSP, Krystian, PPO Strzelce Opolskie, Uvex, WSZOP, Zgoda.

Konferencja skierowana była do pracowników działów systemów zarządzania HSE oraz służb BHP w zakładach z sektorów: wydobywczego, paliwowo-energetycznego i metalurgicznego. W czasie trzech dni uczestnicy mieli okazję pozyskać wiedzę o narzędziach i rozwiązaniach służących budowaniu bezpiecznych warunków pracy, tworząc pole wymiany doświadczeń. Dodatkowo na uczestników czekało wiele niespodzianek: poza materiałami konferencyjnymi, każdy z uczestników otrzymał kask od firmy JSP. Osoby, który brały udział w wycieczce technicznej organizowanej ostatniego dnia konferencji, miały okazję przetestować go w praktyce. Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w losowaniu 10 nagród specjalnych od naszej redakcji.

Pierwszy dzień konferencji otworzyła sesja, która zrealizowana została w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” EU-OSHA. Prof. Kazimierz Lebecki (WSZOP) rozpoczął spotkanie prezentacją dotyczącą nauczania doświadczonych pracowników zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Słuchacze dowiedzieli się, dlaczego doświadczony pracownik czasem zachowuje się niebezpiecznie, a także co można zrobić, aby zmniejszyć występowanie niebezpiecznych zachowań.

Grzegorz Szerszeń (LOTOS) przybliżył słuchaczom dobre praktyki związane z profilaktyką zdrowotną stosowaną w Grupie LOTOS S.A. „Żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać bezpiecznie” – ta strategia firmy realizowana jest m.in. poprzez akcje profilaktyczne, zapewnienie swoim pracownikom prywatnej opieki medycznej, a także realizację tzw. dni bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Działania Gaz-System S.A. na rzecz promocji zdrowia pracowników zaprezentował Paweł Mońka (Gaz-System). Firma współpracuje z różnymi placówkami medycznymi, dzięki czemu zapewnia swoim pracownikom dostęp do wielu specjalistów. Ponadto w Gaz-System S.A. realizowane są programy sportowo-rekreacyjne, a także zwiększające świadomość pracowników w związku z ich bezpieczeństwem w pracy oraz poza nią. Z właściwym doborem oraz dopasowaniem środków ochrony dróg oddechowych zaznajomił uczestników Adam Jabłoński (Filter Service). Prelegent wskazał, jak należy dobierać sprzęt w zależności m.in. od kształtu twarzy, a także rodzaju zagrożenia. Andrzej Kowalkow (Biuro System) omówił system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001. Przedstawił on uczestnikom terminy realizacji prac nad ustanowieniem niniejszej normy oraz wymagania i wytyczne dotyczące jej stosowania.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją pt. „Jak przeprowadzić skuteczną kampanię BHP w przedsiębiorstwie?” Pierwsze wystąpienie należało do Agnieszki Szczygielskiej (CIOP-PIB), która przedstawiła praktyczne wskazówki planowania i przygotowania kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Określenie tzw. klimatu działań (zabawny, edukacyjny, budzący strach, spokojny), adresatów, odpowiedni dobór narzędzi oraz metod stanowi o sukcesie bądź porażce danej kampanii. Prelekcja autorstwa Wioletty Golas (LOTOS) przybliżyła słuchaczom sposób prowadzenia kampanii na przykładzie organizowanych od 2010 r. Dni Bezpieczeństwa w Grupie LOTOS. Prelegentka omówiła, w jaki sposób w Grupie LOTOS przygotowują się do przeprowadzenia kampanii – priorytetowe jest ustalenie celu, uświadomienie sobie słabych punktów planu, a także obaw. Sesję zakończyło wystąpienie Andrzeja Herdy (KGHM), który przedstawił uczestnikom, w jaki sposób w KGHM Polska Miedź promuje się rzucenie palenia oraz dbanie o słuch wśród pracowników. Prelegent podkreślił, że współudział specjalistów z zewnątrz, a także aktywny udział pracowników (poprzez organizowane konkursy, gry i zabawy, ankiety itp.) w kampanii świadczy o jej sukcesie.

Kolejna sesja tematyczna poświęcona była stosowaniu środków ochrony indywidualnej. Katarzyna Michalczyk (Huta Celsa Ostrowiec) opowiedziała o zmianie podejścia pracowników do stosowania ŚOI w wyniku ewolucji kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Jak zauważyła prelegentka – „przykład idzie z góry” – zwiększenie świadomości pracowników rozpoczęto od budowania kultury bezpieczeństwa w kadrze kierowniczej. Tomasz Dajerling (Alfa i Omega) zaprezentował prawidłowy dobór rękawic i środków higieny. Profesjonalna ochrona rąk rozpoczyna się wraz z odpowiednią pielęgnacją dłoni. Drugi krok stanowi dobór ŚOI. Prelegent przedstawił słuchaczom korzyści wynikające ze stosowania produktów firmy Alfa i Omega. Dariusz Kołodziejczyk (PGG) przedstawił temat „Pracujące ręce wymagają szczególnej ochrony – odpowiedni dobór rękawic”. Ze względu na różnorodny charakter pracy, dłonie pracowników kopalń wymagają zastosowania właściwej ochrony. Prelegent zwrócił uwagę na kryteria, jakie muszą spełniać takie rękawice. Temat pt. „Spełnienie wymagań norm środków ochrony dróg oddechowych oraz kończyn górnych i dolnych w praktyce przemysłowej” zaprezentował Jan Kudaj (Zgoda). Prelegent omówił m.in. kryteria doboru sprzętu filtrującego, szybką metodę oceny skuteczności takiego sprzętu na stanowisku pracy, a także wymagania dla ŚOI w strefach zagrożonych wybuchem. Ostatnie wystąpienie w tym panelu należało do Wojciecha Mazija (3M). Omówił on działanie zintegrowanego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości. Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja Demovana – samochodu demonstracyjnego, prezentującego produkty firmy 3M związane z ochroną i bezpieczeństwem pracy – która odbyła się zaraz po wystąpieniu prelegenta. Uczestnicy w praktyce mogli poznać zalety stosowania niniejszego zestawu.

Ciekawe uzupełnienie konferencji stanowił panel dyskusyjny dotyczący Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych. Prowadzącym panel był Krzysztof Wrzesień – dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Środowiska w Grupie LOTOS. Udział w panelu brali udział: Jarosław Jóźwiak (Grupa LOTOS), Paweł Mońka (Gaz-System), Grzegorz Ochman (PGG), Andrzej Kowalkow (Biuro System), Andrzej Herda (KGHM).

W sesji poświęconej najlepszym praktykom – case studies, jako pierwszy wystąpił Jarosław Jóźwiak (Grupa LOTOS), prezentując dobre rozwiązania BHP w Grupie LOTOS S.A. W 2011 r. Grupa ta została wpisana na Złotą Listę Pracodawców wyróżniona przez Pomorską i Główną Państwową Inspekcję Pracy. Kształtowanie bezpiecznych zachowań dokonuje się m.in. poprzez szkolenie pracowników, wydawanie kwartalnika BHP „Bezpiecznik” oraz zwiększanie zaangażowania pracowników w rozwój kultury bezpieczeństwa. Dariusz Słoma (KGHM) zaprezentował temat pt. „Wzmocnienie przekazu Polecenia Powypadkowego w KGHM PM S.A., Oddz. Huta Miedzi Głogów, jako sposób na skuteczną profilaktykę – wizualizacja zdarzeń, RED ALERT”. Analiza wypadków zaistniałych w Hucie Miedzi „Głogów” na przestrzeni 45 lat wskazuje, że do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy należy czynnik ludzki i organizacyjny. Skuteczność działań w zakresie prewencji zależy m.in. od budowania wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa, obejmującej postawy, wartości i normy zachowań. Ostatnia prelekcja tej sesji autorstwa Anny Najder (IMP w Łodzi) dotyczyła pracy zmianowej i jej konsekwencji zdrowotnych, na jakie narażeni są pracownicy. Praca zmianowa wymusza dostosowanie organizmu do nietypowych, narzuconych harmonogramów pracy. Wiąże się to m.in. ze spadkiem jakości snu, zaburzeniem życia społecznego, zaburzeniami zdrowia somatycznego oraz psychicznego. Co więcej, wśród kobiet pracujących w systemie zmianowym stwierdza się niższy wskaźnik ciąż i poronienia.

Ostatnia sesja drugiego dnia konferencji dotyczyła reagowania kryzysowego (ratownictwo, pierwsza pomoc). Remigiusz Małocha (Grupa Tauron) omówił system zabezpieczania pierwszej pomocy w podziemnych zakładach górniczych, w tym zaprezentował algorytm postępowania po zaistniałym wypadku przy pracy lub nagłym zachorowaniu w pracy. Kolejne wystąpienie należało do Jacka Sosnowskiego (Protekt), który zaprezentował najlepsze rozwiązania sprzętowe stosowane w ratownictwie wysokościowym. Prelegent omówił, jakie elementy wchodzą w skład wyposażenia indywidualnego pracownika na wysokości, zaprezentował także ofertę sprzętową firmy Protekt. Wystąpienie zamykające dwa dni konferencji należało do Katarzyny Michalczyk (Huta Celsa Ostrowiec), której prelekcja dotyczyła organizacji oraz zadań Grupy Interwencyjnej w Celsa Huta Ostrowiec. Prelegentka omówiła także organizowane szkolenia teoretyczne i praktyczne, w których członkowie Grupy biorą udział.

Trzeciego dnia konferencji odbyła się wycieczka techniczna do sztolni szkoleniowej Tauron Wydobycie – ZG Janina w Libiążu. Poza zwiedzeniem sztolni, podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się także m.in. instalacji do produkcji kruszyw oraz obejrzeć szyb pogłębiany.

Już teraz zapraszamy na VI edycję konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”, która planowana jest na jesień przyszłego roku.

  • 107 uczestników,

  • 19 prelegentów,

  • Sektory: wydobywczy, paliwowo-energetyczny, metalurgiczny,

  • panel dyskusyjny: Zdarzenia Potencjalnie Wypadkowe,

  • Jedna sesja w ramach kampanii,

  • wycieczka techniczna do sztolni szkoleniowej Tauron Wydobycie.

Opracowała

Marzena Bramer


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij