Dnia 23 września 2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie członków słupskiego oddziału OSPSBHP w siedzibie LEANN Stańczyk S.A. W spotkaniu z wizytą roboczą uczestniczyła Prezes Zarządu Głównego – Elżbieta Bożejewicz.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy zwiedzili cały zakład. Zbigniew Pieczątka, specjalista ds. bhp w tym zakładzie, oprowadzając grupę omawiał poszczególne wydziały oraz przybliżał rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy.

W drugiej części spotkania przedstawiono audiowizualną prezentację zakładu oraz szczegółowo omówiono nowoczesne rozwiązania techniczne dla stanowisk spawania półautomatycznego i automatycznego. Opowiedziano o zastosowanym w zakładzie nowoczesnym systemie wentylacji Push-Pull i Push-Pull Pro. Jest to system filtro-wentylacji, który znacząco poprawia komfort pracy spawaczy. Opiera się on na zamkniętym obiegu powietrza, w którym jest ono oczyszczane z pyłów za pomocą różnych technologii filtracji, przy czym nie doprowadza się w tym wypadku powietrza świeżego do przestrzeni wentylowanej. Zasada działania systemu Push-Pull Pro opiera się na wypieraniu gorącego powietrza ku górze, dzięki wprowadzeniu przy posadzce czystego powietrza o nieco niższej temperaturze i większej gęstości. Temperatura wytworzona dzięki procesom technologicznym unosi zanieczyszczenia, które są zbierane kanałem wentylacyjnym pod sufitem hali. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez filtr dymów spawalniczych, a następnie jest obrabiane w centrali wentylacyjnej. Ten system, oprócz filtracji, zapewnia również wentylację, gdyż dla uzyskania odpowiedniej temperatury część powietrza jest mieszana z powietrzem zewnętrznym. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali przedstawionej prezentacji.

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrała Prezes ZG – Elżbieta Bożejewicz, która przedstawiła Zasady Etyki Zawodowej Służby BHP, uchwalone przez ZG OSPSBHP dnia 23 czerwca 2016 r. oraz omówiła ramowo plan działań OSPSBHP na rok 2017. Jarosław Lenkiewicz – Prezes słupskiego oddziału, zaprosił wszystkich zgromadzonych do dyskusji na temat: ”Codzienne problemy pracowników służby bhp". Omówiono kilka kwestii, wymieniono się cennymi doświadczeniami.

Spotkanie w LEANN Stańczyk S.A. trwało do godziny 15.00. Następnie, zarząd słupskiego oddziału oraz członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do siedziby oddziału, gdzie odbyło się zebranie robocze z Panią Prezes ZG. Spotkanie zakończyło się około godziny 17.00.

Przygotował: Jarosław Lenkiewicz

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij