W wielu przedsiębiorstwach bezpieczeństwo rodzi tak duży zakres zmian do wprowadzenia, że jest traktowane jako kolejny problem. Bagatelizowane są zdarzenia niebezpieczne, pierwsze symptomy sytuacji, które mogą doprowadzić do śmiertelnego wypadku

Tymczasem w przypadku najczęściej używanego środka transportu wewnętrznego – wózka widłowego, rokrocznie dochodzi do ponad stu nieszczęśliwych wypadków, z czego średnio w roku w ciągu 3 ostatnich lat śmierć poniosło 23 osoby. Dokładna analiza przyczyn zdarzeń niebezpiecznych w naszym zakładzie powinna prowadzić do decyzji o wdrożeniu skutecznego rozwiązania zmniejszającego ryzyko wypadku. Jeżeli już taka zapadnie warto ją wcześniej zweryfikować. Dla rozwiązań eliminujących  ryzyko wypadku na drodze wózek widłowy – pracownik pieszy taką opcje umożliwia ENTE Sp. z o.o., producent systemu antykolizji AWIA Horyzont®. Decyzja o wdrożeniu systemu poprzedzona jest zazwyczaj trójetapowym procesem weryfikującym. Po kontakcie z firmą już na pierwszym spotkaniu klient ma okazję poznać funkcjonalność systemu dzięki prezentacji zestawu demo. Również wtedy zbierane są pierwsze dane dotyczące charakterystyki pracy w magazynie, floty wózków widłowych oraz doświadczenia i oczekiwania klienta. Drugim etapem są testy systemu, które w zależności od potrzeb i możliwości mogą trwać od jednego do kilku dni. W tym czasie prowadzone są pomiary środowiskowe oraz po uruchomieniu testów możliwość dowolnej konfiguracji systemu pod kątem funkcjonalnym. Trzecim etapem jest przygotowanie oferty w oparciu o zebrane podczas testów doświadczenia.

Co daje użytkownikowi system AWIA Horyzont®

AWIA Horyzont® przede wszystkim dzięki innowacyjnemu zastosowaniu propagacji fal radiowych wykrywa wyposażonych w nadajnik pracowników pieszych, którzy często są niewidoczni dla operatora wózka widłowego. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku poruszania się wózków w alejkach prostopadłych do siebie, utworzonych przez regały lub magazynowany towar oraz wjazdy, wejścia, skrzyżowania kolizyjne gdzie istnieje możliwość nagłego wejścia pracownika przed jadący wózek. System ostrzega o tym fakcie kierowcę odpowiednio wcześnie dzięki imponującemu zasięgowi który w magazynie wynosi do 18 m a w terenie otwartym do 30 m. Cechą unikalną w tej klasie rozwiązań jest informacja o odległości w jakiej znajduje się pracownik. System podaje informacje o odległości pracownika od wózka widłowego w postaci kolorowych piktogramów obrazujących strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. Strefy odpowiadają skonfigurowanym w systemie odległościom. Po naruszeniu strefy wyświetlany jest komunikat na terminalu a ponadto emitowany jest sygnał dźwiękowy i świetlny. Istotna pod kątem użytkownika jest możliwość indywidualnej konfiguracji strefy wykrywania i sposobu powiadamiania o zdarzeniu dla każdego pojazdu.

Oferowany system powoduje znaczącą zmianę dla potencjalnego klienta m.in. pod względem następujących parametrów: wzrost bezpieczeństwa pracy pracowników znajdujących się w obszarze działań środków transportu wewnątrzmagazynowego (wózków widłowych) związany z ograniczeniem sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, zwiększony zasięg wykrywania pracowników pieszych, nawet w obszarach w których występują zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniony poprzez użycie sygnału modulowanego w przypadku nadmiernego poziomu zakłóceń.

 System Awia Horyzont® – czy stać Cię na bezpieczeństwo?

Zadane pytanie nie odnosi się oczywiście do kwestii finansowych zakupu odpowiedniego rozwiązania. Bo czy można w jakikolwiek sposób zwymiarować wartość ludzkiego zdrowia i życia? W przypadku wprowadzania rozwiązań bezpieczeństwa do już funkcjonującego procesu logistycznego, należy liczyć się z jego przemodelowaniem w sposób jednocześnie eliminujący zagrożenie i niewpływającego w dużym stopniu na jego wydajność. Czy jest to możliwe? Jest, tylko przy odpowiednim podejściu do kwestii bezpieczeństwa. W pierwszym kroku należy doprowadzić do zmiany myślenia o bezpieczeństwie całej organizacji, począwszy od zarządu firmy, kadry kierowniczej skończywszy na pracownikach.

Autor: Konrad Janikowski

Dyrektor ds. Nowoczesnych Technologii

 

ENTE Sp. z o.o.

ul. Gaudiego 7

44-100 Gliwice

Tel. +48 32 33 82 200

Mail: marketing@ente.com.pl

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij