W dniu 16 września 2016 roku w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja ,,ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY''.

Wydarzenie zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu odbyło się w ramach Kampanii CIOP-PIB. Zostało połączone z obchodami 10-lecia utworzenia Oddziału w Sieradzu oraz ze świętem Dnia Pracownika Służby BHP, przypadającym na dzień 19 września. Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników z całej Polski a wśród nich byli Prezesi i Członkowie Zarządów 10 Oddziałów OSPSBHP: Bełchatów, Gdańsk, Kalisz,Katowice, Konin, Leszno, Starachowice, Tarnobrzeg, Warszawa oraz Warszawa Centrum.

Główny cel kampanii to propagowanie wiedzy w budowaniu bezpiecznych warunków pracy oraz zdrowia pracowników, w tym, m.in.: promowanie „Dobrych Praktyk – w zakresie ochrony zdrowia pracowników” połączone z wymianą doświadczeń.

W trakcie konferencji wygłoszone zostały prelekcje wg przygotowanego programu. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, II Oddziału ZUS w Łodzi, CIOP- PIB, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oddziału zduńskowolskiego, a także przedstawiciele firmy Korczak.

Ważną część prelekcji stanowiły wystąpienia Prezesów Oddziałów w Gdańsku i Kaliszu a zarazem v-ce Prezesów Zarządu Głównego OSPS BHP – Panów Piotra Kaczmarka i Marka Nościusza.

Dobre Praktyki – w zakresie ochrony zdrowia pracowników” zaprezentowali przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów z Bełchatowa, Katowic i Warszawy Centrum.

Zarząd GłównyOSPS BHP objął konferencję Patronatem Honorowym, patronat merytoryczny sprawowali: OIP w Łodzi, II Oddział ZUS w Łodzi, Państwowa Inspekcja Sanitarna, CIOP – PIB, natomiast patronem medialnym były miesięczniki branżowe: Promotor BHP oraz Atest.

Konferencji towarzyszyły wystawy promujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Wystawcy przygotowali ulotki, plakaty, materiały informacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej. Wśród wystawców byli producenci i dystrybutorzy odzieży i obuwia oraz środków ochron indywidualnych: Przedsiębiorstwo Odzieżowe KORCZAK, ZZIP ELMETAL, PPO Strzelce Opolskie, AKALA FARAONE, ALFA i OMEGA, SANNORT oraz GRUPA INTERLIS z Kalisza.

Konferencję połączoną z obchodami Jubileuszu 10-lecia oddziału OSPSBHP w Sieradzu zakończyło wystąpienie pani Urszuli Tomskiej – prezes OSPSBHP w Sieradzu – głównej inicjatorki uroczystości, która na koniec przedstawiła plany, cele i założenia oddziału sieradzkiego na kolejne lata.

Konferencja została uwieńczona wystąpieniami zaproszonych gości,licznymi podziękowaniami, wyróżnieniami, a także życzeniami z okazji DNIA PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP.

Tradycyjnie, jubileusz zakończono tortem oraz symboliczną lampką szampana.

Wieczorem odbył się BAL BHP, zorganizowany przez trzy zaprzyjaźnione oddziały Kalisz – Leszno – Sieradz.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji
i jubileuszu za koleżeńskie wsparcie, z serca płynące życzenia
oraz wspaniałą oprawę naszego święta.

 

Przygotowała:

Violetta Polkowska

Urszula Tomska

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij