W dniu 31 maja 2016 roku Grupa LOTOS zainaugurowała cykl spotkań pod tytułem “Pomorskie Forum Liderów Bezpieczeństwa”.

 

Lider bezpieczeństwa powinien spojrzeć na zarządzanie bezpieczeństwem w sposób kompleksowy, starając się przejść w swojej organizacji od tzw. „Safety-I” do „Safety-II”. Koncepcja ta została opisana szczegółowo w książce, której autorem jest Erik Hollnagel (Erik Hollnagel, “Safety–I and Safety–II. The Past and Future of Safety Management”, 2014, Ashgate Publishing Limited). Ten sposób myślenia przyświeca też m.in. Grupie LOTOS. Jedną z najważniejszych cech „Safety-II” jest proaktywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, które angażuje całą organizację w proces budowania wyższego poziomu bezpieczeństwa. To również zmiana definicji tzw. „czynnika ludzkiego” – gdzie człowiek nie jest jedynie postrzegany jako osoba popełniająca błędy, czy jako zagrożenie; lecz jako kluczowy zasób potrzebny do zapewnienie elastyczności systemu i jego odporności. Zazwyczaj w każdej organizacji analiza zdarzeń wypadkowych dostarcza wielu cennych informacji, które są później wykorzystywane przy budowie bardziej skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Doskonalenie kultury bezpieczeństwa możliwe jest również poprzez analizę działań, które zakończyły się sukcesem. To w nich zapisana jest recepta na sukces, tak zwane dobre praktyki, które powinny być popularyzowane w danej organizacji. Takie podejście do kwestii bezpieczeństwa przedstawił, otwierając forum, Krzysztof Wrzesień – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Środowiska w Grupie LOTOS. Dbałość o kształtowanie kultury bezpieczeństwa w firmie LOTOS zaprezentował Jarosław Jóźwiak – Szef Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Swoimi doświadczeniami podzielili się również specjaliści z innych pomorskich przedsiębiorstw. O budowaniu sieci ambasadorów bezpieczeństwa na poszczególnych działach Browaru w Elblągu opowiadała Magdalena Szarłat. Jan Grabowski z EDF przedstawiał tworzenie komitetów sterujących ds. rozwiązywania problemów, które zajmują się kwestiami bezpieczeństwa w firmie. Sylwia Janowicz i Piotr Kozak zaprezentowali dobre praktyki BHP stosowane w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma oraz Federal Mogul. Patrycja Derda, kierownik EHS w Eaton Truck Components oraz Dyrektor Zakładu Paweł Wolski opowiadali o szczególnym zaangażowaniu całej załogi – od kierownictwa po pracownika fizycznego – w budowanie bezpieczeństwa.

Pierwsze forum zgromadziło ponad 70 uczestników, a wśród nich przedstawicieli przedsiębiorstw działających na Pomorzu, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i mediów. CIOP - PIB był reprezentowany przez Alfreda Brzozowskiego, OSPSBHP reprezentował Prezes oddziału gdańskiego Marek Nościusz. Podczas forum szczególnym zainteresowaniem cieszył się quiz z wiedzy o bezpieczeństwie – ciekawa forma głosowania zaangażowała wszystkich siedzących na sali. Uwieńczeniem spotkania była wycieczka techniczna do rafinerii Grupy LOTOS S.A. oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej LOTOS Straż Sp. z o.o.

Natalia Woźny-Huchla


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij