Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym” odbyła się 3-4 czerwca 2016 r. w Koszalinie. Promotor BHP objął konferencję patronatem.

Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”                                     3-4 czerwca 2016 r. Koszalin

 

     W dniach 3-4 czerwca 2016 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Koszalin, Słupsk, Piła oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zorganizowali w ramach kampanii prowadzonej przez CIOP-PIB pt. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” konferencję                       pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”. Konferencja odbyła się w Hotelu Gromada w Koszalinie. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób. Konferencja miała charakter ogólnopolski.                                         Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Państwowa Inspekcja Pracy, Instytut Medycyny Pracy                                  im. prof. J. Nofera w Łodzi, Urząd Dozoru Technicznego. Na spotkanie przybył również Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Pan Waldemar Kozłowski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące wydawnictwa: Promotor BHP, Przyjaciel Przy Pracy, Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka,  Atest, Asystent BHP.pl specjalistyczny portal BHP, Tarbonus,  ODDK oraz TV MAX, TVP3,  Miasto Tygodnik Koszaliński, ekoszalin.pl.

     W pierwszym dniu konferencji wystąpili m.in. paniElżbieta Bożejewicz – Prezes ZG OSPSBHP, która omówiła zasady etyki zawodowej służby bhp. Pan dr inż. Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy                     im. prof. J. Nofera z Łodzi przedstawił uczestnikom konferencji potencjalne dolegliwości i urazy występujące                       w transporcie ręcznym oraz sposoby ich zapobiegania. Pan dr inż. Marcin Milanowicz z CIOP-PIB w Warszawie omówił skuteczność działania elementów bezpieczeństwa chroniących operatora przed skutkami przewrócenia wózka jezdniowego. Na temat oceny ryzyka zawodowego w transporcie wewnątrzzakładowym oraz                                 o wypadkach przy pracy w tej branży opowiedział Pan Piotr Szymański Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie. Pani Alina Rutkowska Starszy Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła program dotyczący dofinansowania przedsiębiorstw, w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia                  w miejscu pracy. Pan dr inż. Piotr Kaczmarek przedstawił pomocne narzędzia do oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego - metoda wskaźników kluczowych.

     Na zakończenie pierwszego dnia konferencji OSPSBHP Oddział Koszalin przeprowadził finał II konkursu bezpieczeństwa pracy pt. „Dźwiganie jest…BHP w transporcie ręcznym”. Na konkurs wpłynęło 55 prac, których autorami byli uczniowie szkół podstawowych z Koszalina i okolic. W kategorii klas I-III oceniono                     32 prace. W kategorii klas IV–VI oceniono 23 prace. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Kinga Mendyk ze Szkoły Podstawowej z Suchej Koszalińskiej, II miejsce Mateusz Brzeziński ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Koszalinie, III miejsce zajęła Magdalena Łysakowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Koszalinie.                                 W tej grupie wręczono też wyróżnienie dla Amelii Szlamy ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie.                          W kategorii klas IV-VI I miejsce zajęła Martyna Nowak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Koszalinie,                    II miejsce przypadło Kamili Czapiewskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Koszalinie, III miejsce zajął Michał Saja z tej samej szkoły. Nagrody ufundowane zostały przez sponsorów firm z regionu koszalińskiego – Elhus s.c., P.W. Piotrex Wózki Widłowe Piotr Podlecki, Gospodarstwo Rybackie Dadoń, Bhpekspert Agnieszka Rup-Sadłyk, Avon Koszalin Piotr Czukowicz, firma Szkoleniowo – Usługowa BeHaPowiec Sławomir Gabrysiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie. Nagrody wręczone zostały dzieciom podczas konferencji  przez zaproszonych gości oraz prelegentów. Nagrodzone prace uczestników konkursu pt. „Dźwiganie jest… BHP w transporcie ręcznym”  będą dostępne na stronie koszalińskiego oddziału OSPSBHP. 

Podczas pierwszego dnia konferencji można było zwiedzać stoiska następujących wystawców: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Filter Service, Polstar, Supon, Perfex, Bhpekspert, BeHaPowiec, Jungheinrich, Medical Beta, Faraone, Avon, Turboplast, Fira, Lakeland Industries.

Po przerwie obiadowej, pierwszego dnia konferencji Członkowie OSPSBHP Oddziału Koszalin spotkali się,                   w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz Oddziału.

Nowy skład Zarządu Oddziału Koszalin tworzą następujące osoby:

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Paulina Pasturczak 

Wiceprezes - Joanna Wrzesińska-Gut 

Wiceprezes - Adam Młyński

Skarbnik - Agnieszka Rup-Sadłyk 

Sekretarz - Luiza Garczarek

 

Sąd Koleżeński:

Daniel Topol

Piotr Żmijowski

Leszek Socha

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Pyda

Marta Sokołowska  

Alicja Dunowska-Jakóbczak

 

 

Pierwszy  dzień konferencji został zakończony uroczystą kolacją.

 

     W drugim dniu konferencji 4 czerwca 2016 r.  wystąpili m.in. pani Małgorzata Gasińska - Prezes Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical-Beta Koszalin, która omówiła schorzenia narządów ruchu, urazy kręgosłupa, a także sposoby profilaktyki oraz rehabilitacji. Następnie wystąpił p. Pan Szymon Terczyński – Specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego w Koszalinie, który omówił uczestnikom konferencji nietypowe wykorzystanie wózków jezdniowych podnośnikowych. Temat chorób zawodowych przedstawiła p. Pani Agnieszka Prusinowska – Starszy Asystent Sekcji Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie.                       Firma Akala Farone przedstawiła zasady bhp w transporcie pionowym.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji zorganizowana została dla uczestników wycieczka do Zakładu Produkcyjnego Tepro S.A.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij