W dniu 3 czerwca 2016 oddział starachowicki OSPS BHP, zorganizował w Starachowicach konferencję i piknik "Zrównoważone życie zawodowe". Wydarzenie zostało objęte naszym patronatem.

 

W dniu 3 czerwca 2016 oddział starachowicki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zorganizował w Muzeum Przyrody i Techniki "EKOMUZEUM" w Starachowicach konferencję "Zrównoważone życie zawodowe" w ramach europejskiej kampanii społecznej „Bezpieczni na stracie, zdrowi na mecie”. Pierwsza część konferencji, składała się z czterech wystąpień przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Rozpoczęła ją prelekcja koordynator kampanii Wioletty Klimaszewskiej, dotycząca europejskiego spojrzenia na kwestię wieku pracowników i zdrowia w pracy. Dr Małgorzata Pęciłło, omówiła wpływ wieku pracowników na bezpieczeństwo i zdrowie
w pracy. Następnie poruszono problem dbałości o zdrowie podejmowane przez pracowników w zależności od wieku i rodzaju wykonywanej pracy, o których opowiedziała dr Katarzyna Hildt - Ciupińska oraz zaprezentowane zostały dobre praktyki  z zakresu reintegracji i powrotu pracowników na rynek pracy przez Karolinę Pawłowską – Cyprysiak.

Druga część konferencji, to prelekcja Kamili Pawłowskiej z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Kielcach o przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy. Przykłady dobrych praktyk i odpowiedzialności społecznej biznesu w firmie Celsium, zaprezentowała Dagmara Nowak – Trochimiuk, Prezes Zarządu Celsium-Serwis. Przedstawiono też możliwości pozyskania środków na finansowanie poprawy bezpieczeństwa pracy z programu prewencyjnego ZUS, które referował Paweł Strzelec, członek sieci ekspertów bhp CIOP-PIB. Na zakończenie konferencji, wystąpił Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Marek Nościusz, który zaproponował stworzenie samorządu zawodowego służby bhp, jako drogę do poprawy warunków pracy.  

Po konferencji, na placu pod Skałkami w Starachowicach, rozpoczął się piknik edukacyjny dla mieszkańców "Bezpieczni na stracie, zdrowi na mecie". Podczas pikniku prezentowało się 21 wystawców, wśród nich czołowi producenci, dystrybutorzy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej m.in. Filter Service, Protekt, Next, Aris, Ejendals oraz producenci maszyn i urządzeń Alkala Faraone, Perfopol i Zegpol.  Dużą popularnością wśród uczestników pikniku, cieszyło się stoisko firmy Celsium.  Firma promowała dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, a ratownicy medyczni przeprowadzali instruktaż dla dzieci i osób dorosłych z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ogromne zainteresowanie wzbudziły stoiska informacyjno-poradnicze Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach oraz Laboratorium Badań Środowiska Pracy Grupy Interlis.  Wystawcy i organizatorzy przeprowadzili szereg konkursów z nagrodami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wyłoniono laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego, przeprowadzonego wśród uczniów z terenu Starachowic.

Całe wydarzenie, można z pewnością zaliczyć do udanych, ponieważ wrażeń podczas pikniku nie brakowało!

 

Paweł Strzelec


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij