Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie” odbyła się 28-30 września 2015 r. w Słoku koło Bełchatowa i zgromadziła 95 uczestników.

Organizatorem konferencji była redakcja czasopisma „Promotor BHP”, zaś gospodarzem spotkania – PGE Bełchatów. Wyższy Urząd Górniczy objął konferencję patronatem honorowym, KGHM Polska Miedź – patronatem merytorycznym. Wśród partnerów konferencji znalazły się również firmy: 3M, Alfa i Omega, Biuro System, CFT, Elmar, Filter Service, Hellfeirer, Hubix, Krystian, Labtar, Polski Rejestr Statków, Schuberth GmbH, Uvex, Zgoda. Partnerem konferencji była również Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Prac z Katowic. O czym rozmawiano w ramach paneli konferencyjnych i w kuluarach?

95 uczestników
19 prelegentów
koszty BHP
case studies
wycieczka do kopalni węgla brunatnego
PGE Bełchatów

Choć zgodnie z zasadami savoir-vivre dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale specjaliści ds. BHP o pieniądzach rozmawiać muszą. Podczas konferencji uczestnicy i prelegenci rozmawiali między innymi o tym, w jaki sposób obliczać wydatki na bezpieczeństwo, a także jak wyznaczyć wskaźnik nakładów na cele BHP.

Nie były to jedyne poruszane tematy. Konferencja rozpoczęła się popołudniową sesją plenarną, podczas której zaprezentowane zostały najlepsze praktyki BHP – case studies. Janina Fraj-Wieczorek (PGE Bełchatów) rozpoczęła spotkanie zaprezentowaniem działań podejmowanych w celu poprawy warunków pracy w ZG KWB Bełchatów. Na bieżąco prowadzone analizy i badania niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”, zapewnia powołany Zespół Zagrożeń Naturalnych, do którego zadań należy m.in. dokonywanie analizy stanu zagrożeń geologiczno-inżynierskich.

Grzegorz Piątek (CEMEX) przybliżył słuchaczom dobre praktyki w Zakładach Górniczych CEMEX Polska. „Zero urazów i zero ofiar śmiertelnych, to więcej niż cel, to nasz obowiązek” – strategia firmy realizowana jest m.in. poprzez audyty VFL dla najwyższego kierownictwa, szkolenia LEGACY, dla każdego szczebla kierownictwa, a także szkolenia E-LEGACY, które są kierowane do wszystkich pracowników. Prelegent zaprezentował także 7 Zachowań Przywódczych, które opierają się przede wszystkim na dobrej komunikacji oraz motywacji pracowników.

Bartosz Kowalczyk (LafargeHolcim) opowiedział uczestnikom o budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Prelegent podkreślił rolę i potrzebę zwiększania świadomości pracowników – ciągły rozwój i komunikacja interpersonalna stanowi klucz do poprawy bezpieczeństwa. W Lafarge wyznaje się zasadę, „że jeśli jest się dobrym w bezpieczeństwie, to ma to odzwierciedlenie w biznesie”..

Ostatnie wystąpienie w części dotyczącej case studies należało do prof. Stanisława Trenczka (EMAG), który zaprezentował temat identyfikacji parametrów charakteryzujących poziom zagrożeń na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się prezentacja nowości technicznych, a także konkurs z nagrodami – upominkami od redakcji.

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną, którą rozpoczął Dyrektor Janusz Malinga (Wyższy Urząd Górniczy) prelekcją „Człowiek w procesie wydobywania kopalin”. Autor zaprezentował statystyki wypadkowości w górnictwie i wydobywaniu w 2014 r. Wśród przyczyn wypadków ciężkich i śmiertelnych w górnictwie podziemnym ponad 14% spowodowanych jest przez wybuch metanu, natomiast w górnictwie odkrywkowym 30% przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń.

Dyrektor Departamentu HR w PGE, Wiesław Sztela omówił kwestię bezpieczeństwa pracy w GK PGE. W przedsiębiorstwie wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który opiera się na jednej wspólnej dokumentacji dla całego obszaru Spółki oraz odrębnych szczegółowych dokumentach obowiązujących w oddziałach, a uwzględniających realizację specyficznych wymagań prawnych i innych ogólnie obowiązujących.

II sesję swoim wystąpieniem zakończyła dr Miranda Ptak (OUG Wrocław), która omówiła temat oceny udziału czynnika ludzkiego w wypadkach i zdarzeniach niebezpiecznych w przemyśle wydobywczym. Prezentując m.in. założenia modelu sera szwajcarskiego, dr Miranda Ptak pokazywała, jak „dziury” w kolejnych warstwach zarządzania i działania w przedsiębiorstwie prowadzą do „prześlizgnięcia się” sytuacji wypadkowej.

Kolejny panel poświęcony był dyskusji na temat kosztów w BHP. Dr Jan Rzepecki (CIOP-PIB) zaprezentował wyniki badań dotyczące nakładów na prewencję wypadkową w przedsiębiorstwach. Zwrócił on uwagę na fakt, że wypadki przy pracy obciążają gospodarkę znacznymi kosztami społecznymi, z których najwyższe dotyczą właśnie górnictwa, a koszty prewencji podawane przez GUS są znacznie zaniżone.

Andrzej Pakura (KW) wygłosił prelekcję pod chwytliwym hasłem „Bezpieczeństwo kosztuje”, podczas której omówił koszty ponoszone w procesie produkcji na BHP na przykładzie Kompanii Węglowej S.A., a Grzegorz Ochman (KW) zaprezentował uczestnikom program poprawy BHP w Kompanii Węglowej S.A., którego zasadniczym celem jest stałe zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Adam Jabłoński (Filter Service) omówił temat środków ochrony dróg oddechowych – prawidłowego ich doboru oraz błędów w ich stosowaniu, pokazując jednocześnie historię i dzisiejsze zalety półmasek. Prof. Kazimierz Lebecki (WSZOP) omówił zabezpieczeniu pyłem przed wybuchem pyłu węglowego oraz o możliwości zastąpienia pyłów zwykłych pyłami wodoodpornymi, wskazał również bezpośrednie korzyści biznesowe i środowiskowe pyłu wodoodpornego.

Praktyczne opracowanie kosztów wypadków przy pracy w PKP Energetyka S.A. Omówił Andrzej Terpiłowski (PKP Energetyka). Dla przedsiębiorstw korzystne jest ponoszenie nakładów na prewencję zarówno w ramach realizacji wymagań prawnych, jak i związanych z wdrażaniem oraz doskonaleniem SZ BHP.

Dr Rafał Hrynyk (3M) w swoim wystąpieniu skupił się na istocie szczelności dopasowania ochron układu oddechowego. Podkreślał, że nawet najlepszy sprzęt nie zapewni skutecznej ochrony, jeśli część twarzowa nie będzie właściwie dopasowana.

Remigiusz Małocha (Tauron Wydobycie) omówił wskaźniki nakładów na cele związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy jako przykład ekonomicznych mierników stanu BHP w swoim zakładzie pracy.

Wystąpienie Andrzeja Najmca (CIOP-PIB) dotyczyło umiejętności komunikacji, asertywności oraz wsparcia społecznego na rzecz zdrowia pracowników. „Co robię w pracy? Układam cegły czy buduję katedrę?” – pytaniem tym prelegent zwrócił uwagę uczestnikom na kwestię wypalenia zawodowego, które często spotyka się także w branży BHP.

O światowej perspektywie odpowiedzialności w zakresie BHP, na przykładzie górnictwa polskiego i azjatyckiego opowiadał Ryszard Tkocz (Polski Rejestr Statków) w kolejnej prelekcji. Jarosław Matwiej (KGHM Huta Miedzi Legnica) omówił temat kształtowania liderów jako drogi do bezpieczeństwa na przykładzie studium przypadku w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”.

Część wykładową konferencji zakończyło wystąpienie Michała Andrzejczyka (KHW), który zaprezentował dobre praktyki w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. „Świadomy – Odpowiedzialny – Bezpieczny” – takimi cechami powinien charakteryzować się każdy pracownik. Zachowania bezpieczne w przedsiębiorstwie motywowane są na różne sposoby – m.in. poprzez konkurs na bezpiecznego pracownika miesiąca, czy bezpiecznego sztygara.

Ostatni dzień konferencji w całości przeznaczony był na wycieczkę techniczną do kopalni węgla brunatnego PGE Bełchatów, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane w kopalni.

Już teraz zapraszamy na V edycję konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie” na jesień przyszłego roku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij