3 września 2015 r. w Iławie zebrali się członkowie Zarządu Głównego, przedstawiciele Zarządów Oddziałów na Radzie Stowarzyszenia oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej OSPS BHP.


3 września 2015 r. w Iławie zebrali się członkowie Zarządu Głównego, przedstawiciele Zarządów Oddziałów na Radzie Stowarzyszenia oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej OSPS BHP.
Jednym z głównych punktów posiedzenia było szkolenie na temat „Prawnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej, odpowiedzialności spoczywających na osobach kierujących oddziałami” prowadzone przez Katarzynę Sadło, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Omawiane kwestie dotyczyły m.in. możliwości i form pozyskiwania środków finansowych na działalność oddziałów oraz prawnych aspektów ochrony danych osobowych. Kolejna część szkolenia, prowadzona przez Grażynę Dana księgową ZG OSPSBHP, obejmowała zasady właściwego prowadzenia dokumentacji finansowej przez oddziały. Przedstawiciele ZG przekazali najważniejsze informacje dotyczące prac zarządu głównego: prezes ZG Elżbieta Bożejewicz podsumowała realizację planu pracy zarządu i przedstawiła propozycję Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu dot. uzupełnienia wykształcenia wyższego przez członków stowarzyszenia.  Skarbnik Urszula Tomska przedstawiła stan finansowy oraz wpływy składek, a Józef Witczak wiceprezes ZG i Beata Kaczmarek sekretarz ZG omówili kwestię komunikacji zarządu głównego z zarządami oddziału oraz przygotowane projekty ujednoliconej dokumentacji
i formularzy, które mają być wsparciem w pracy oddziałów. Prezes Zarządu Oddziału w Zielonej Górze Jak Kotowski przedstawił propozycję statuetki za aktywność na rzecz bezpieczeństwa i zachęcał do przyłączenia się do jej promocji. W ostatniej części szkolenia Agnieszka Szczygielska koordynatorka kampanii społecznych CIOP-BIP zaprezentowała materiał dotyczący kampanii promujących bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy.
Efektem spotkania była także decyzja o organizacji kolejnego szkolenia dla prezesów i skarbników oddziałów z zakresu dokumentacji i prowadzenia spraw finansowych. Po zakończonym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie ZG OSPSBHP, gdzie głównymi tematami obrad były sprawy finansowe, organizacyjne oraz najbliższe planowane działania.
[zdj posiedzenie rady UWAGA – JAK ZA MAŁO MIEJSCA, ZDJĘCIE MOŻNA WYWALIĆ]
Posiedzenie Rady OSPSBHP
fot. z archiwum Stowarzyszenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij