21-22 maja 2015 r. Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zorganizował w Szczyrku VI Konferencję Naukową Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy oraz metodami ich pomiaru, oddziaływaniem procesów produkcyjnych na środowisko, doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w procesach zarządzania. Konferencja skupiła kilkudziesięciu przedstawicieli ośrodków naukowych, m.in.: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy i Łodzi oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, KGHM Polska Miedź O. Huta Miedzi „Legnica”, którzy zaprezentowali swój dorobek naukowy. Poniżej zaprezentowano niektóre wnioski prelegentów:

Jan Kołdej: Różnorodność substancji chemicznych, z którymi strażacy mogą mieć kontakt podczas działań ratowniczych, wymaga zastosowania odpowiednich ochron.

Iwona Romanowska-Słomka: Stres jest obecny w różniących się między sobą miejscach wykonywania pracy, środowiskiem pracy, czynnościami wykonywanymi przez pracowników oraz czasem pracy w zawodach. Różni je między sobą poziom i czynniki go wywołujące.

Andrzej Pawlak: Promieniowanie optyczne powszechnie występuje w środowisku życia i pracy człowieka. Jest niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka i zarówno jego niedobór, jak i nadmiar powoduje niekorzystne skutki biologiczne.

Aleksandra Żelazko: Dla polepszenia komfortu klimatycznego studentów uczestniczących w zajęciach na wyższej uczelni wybrane parametry mikroklimatyczne pomieszczeń dydaktycznych, w szczególności stężenie dwutlenku węgla oraz wilgotność powietrza, wymagają ciągłego monitorowania. Zasadne byłoby systematyczne, najlepiej w odstępach 1-godzinnych, wietrzenie pomieszczeń lub zamontowanie w nich klimatyzacji.

Marcin Krauze: Często formułowane są twierdzenia o dominującym czynniku ludzkim w przyczynowości wypadkowości zawodowej lub największym udziale przyczyn ludzkich i organizacyjnych w statystyce wypadków przy pracy. Nie można obiektywnie tego udowodnić bez rzetelnej analizy statystyki wypadków przy pracy.

Andrzej Dziedzic: Obserwacja zachowań, wiedzy i umiejętności uczestników akcji „Nie bój się ratować życia innym!” skłania do refleksji, że w przypadku zaistnienia wypadku na drodze rzadko znajdzie się osoba potrafiąca prawidłowo przenieść wyuczony schemat działania na realne warunki. Nie jest się w stanie przewidzieć wszystkiego. Podjęcie ratowania życia ludzkiego jest wielkim zobowiązaniem, które nie może być powodem do poczucia winy, nawet jeśli dojdzie do tragicznego zakończenia zdarzenia. Pierwsza pomoc wcale nie jest trudna. To, w jaki sposób reagujemy w sytuacjach krytycznych, zależy od naszego przygotowania, posiadanych umiejętności, które niejednokrotnie w chwilach zagrożenia mogą uratować komuś życie.

Dariusz Łata: Podniesienie świadomości społecznej poprzez intensyfikację kampanii reklamowych promujących zbiórkę baterii – począwszy od ogólnych spotów w telewizji, radio, w prasie, aż do dotarcia do indywidualnego użytkownika poprzez ulotki dołączone do sprzedawanych baterii lub informacjach na opakowaniach baterii.

Henryk Passia: Samo zainstalowanie ekranu nie rozwiązuje sprawy ochrony ludzi przed nadmiernym hałasem. Hałas nie zwalczany w sposób kompleksowy i skoordynowany może stać się przyczyna powszechnej degradacji środowiska przyrodniczego, dochodząc do momentu krytycznego, w którym znaczne obszary nie będą mogły pełnić swoich funkcji (w przypadku miasta np. wypoczynku i rekreacji).

Janusz Mierosławski: Świadomość ekologiczna dotycząca grożących niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniami niskiej emisji ludzi mieszkających w aglomeracji lub dużym mieście nie jest dostateczna.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się specjalistyczne pokazy zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, które obejmowały prezentację podstawowego wyposażenia strażaka oraz specjalistycznego wyposażenia strażaka w przypadku podejmowania działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Również miał miejsce pokaz Biura Doradczo-Usługowego BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Andrzej Dziedzic na początku pokazu skupił się na przedstawieniu problemu – przełamaniu bariery strachu oraz wykorzystaniu umiejętności nabytych (ale nie wyuczonych schematów w trakcie szkoleń z pierwszej pomocy), które w momencie niespodziewanego zdarzenia nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Podczas prezentacji kolejnego slajdu z urazem głowy, u jednego z uczestników wystąpiło omdlenie. Poszkodowanego starano się wynieść za wszelką cenę pomimo próśb prelegenta, aby go zostawić. To była tylko symulacja, jaką zafundował prowadzący uczestnikom, aby pokazać, jak się zachowujemy, gdy coś takiego dzieje się obok nas. Pozorantami byli studenci członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk Technicznych WSZOP Safety-Tech, którego opiekunem jest dr inż. Damian Hadryś (WSZOP), występujący w końcowym pokazie jako pozorant.

 

Autor:

Andrzej Dziedzic

 

 

 

 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij